Tòa án địa phương

TAND quận Hoàn Kiếm: Điểm sáng trong công tác xét xử của TP Hà Nội

Mạnh Hùng 18/03/2023 18:40

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song TAND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã vững bước vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm sáng trong công tác xét xử và các phong trào khác của TP Hà Nội.

31fd3b07-ec19-40b4-9a2c-b28286c1c9d2.jpeg
Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý, Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh án TAND quận Hoàn Kiếm cho biết, năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị được duy trì thường xuyên và có nhiều đổi mới. Việc tổ chức phong trào thi đua tại các đơn vị đã có tác động lớn đến chất lượng công tác xét xử.

Đặc biệt, năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, biến động về tổ chức; tình hình dịch bệnh Covid - 19,… Song công tác chuyên môn và các mặt công tác vẫn thu được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết các loại án đạt khá cao; số bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan thấp dưới quy định (chiếm tỷ lệ 0,09% trên tổng số án đã giải quyết); số vụ án tồn đã giảm rất nhiều so với năm trước; không có trường hợp nào bị kết án oan người không có tội; chất lượng viết bản án, quyết định được nâng lên; thực hiện nghiêm chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm; đăng tải đầy đủ các bản án, quyết định có hiệu lực theo quy định; Tổ chức xét xử 3 phiên tòa trực tuyến; Thực hiện tốt công tác hòa giải; Thường xuyên truy cập phần mềm trợ lý ảo để phục vụ công tác chuyên môn.

Cụ thể: Tổng số các loại án (án Hình sự, Dân sự, Hôn nhân gia đình, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hành chính, Xử lý hành chính) đã thụ lý là: 1122 vụ, việc (Trong đó năm cũ chuyển sang 235 vụ; Thụ lý mới 887 vụ, việc); Đã giải quyết 1027 vụ, việc; Còn lại 95 vụ, việc; Đạt tỷ lệ giải quyết chung 92% (So với năm 2021, số vụ việc thụ lý tăng 2 vụ, việc; Tỷ lệ giải quyết tăng 13%).

Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Theo Chánh án Nguyễn Mạnh Hùng, TAND quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp và các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và chống oan sai; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; kịp thời báo cáo Quận ủy đối với các vụ việc nghiêm trọng hoặc dư luận đặc biệt quan tâm.

Công tác xét xử các vụ án hình sự luôn đảm bảo đúng quy định pháp luật, thực hiện đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự. Các phiên tòa được tổ chức trang nghiêm, chất lượng tranh tụng ngày càng được nâng cao; quyền bào chữa của bị cáo được đảm bảo; phán quyết của Hội đồng xét xử căn cứ vào kết quả tranh tụng trên cơ sở xem xét toàn diện các tài liệu chứng cứ được thẩm tra tại phiên tòa; đường lối xét xử nghiêm minh đúng quy định pháp luật. Không có vụ án nào bị hủy, không có vụ án nào xét xử làm oan người vô tội và bỏ lọt tội phạm. Kịp thời xử lý nghiêm minh các vụ án điểm.

Đối với công tác xét xử và giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, nhìn chung tình hình số lượng không giảm, tính chất ngày càng phức tạp. Tuy vậy, công tác giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động về cơ bản đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

35d9fd4d-5336-47cd-9f97-900edbe139ec.jpeg
Với thành tích nổi bật trong công tác, năm 2022 TAND quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được đón nhận "Cờ thi đua Toà án nhân dân"

Công tác hòa giải các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động được chú trọng nên tỷ lệ các vụ án công nhận được sự thỏa thuận của các đương sự; thuận tình ly hôn; đình chỉ do đương sự rút đơn khởi kiện cao, từ đó góp phần giải quyết dứt điểm vụ án, giảm mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, TAND quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận và ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với 51 trường hợp. Tòa án đã mở phiên họp trong thời hạn luật định và đưa ra mức xử phạt áp dụng cai nghiện bắt buộc từ 18 - 24 tháng đối với các đối tượng theo Điều 95 Luật Xử lý vi phạm Hành chính.

Về công tác thi hành án hình sự, năm 2022, TAND quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định thi hành án đối với 462 bị án. Trong đó ra Quyết định thi hành hình phạt tù đối với 274 người; Ủy thác thi hành án đối với 148 người; đạt tỉ lệ 100%. Hoãn thi hành hình phạt tù 9 trường hợp.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn thi hành án có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tòa án thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại để đôn đốc bắt thi hành án; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.

Cũng theo Chánh án Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2022, các Thẩm phán đã tổ chức xét xử được 15 phiên tòa rút kinh nghiệm; Đăng tải tổng số 735 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của TAND. Đã xét xử thành công được 3 phiên tòa hình sự theo hình thức trực tuyến. Cán bộ, Thẩm phán thường xuyên truy cập phần mềm trợ lý ảo để hỗ trợ công tác chuyên môn, tổng số đã truy cập 2658 lượt.

Nói về công tác hòa giải, đối thoại, Chánh án Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, công tác hòa giải nói chung và triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã bố trí cơ sở vật chất, cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu của luật và hướng dẫn của TANDTC.

Hiện tại, TAND quận Hoàn Kiếm có 4 Hòa giải viên. Nhìn chung các Hòa giải viên đều là những người có kinh nghiệm trong công tác xét xử, có kỹ năng hòa giải và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Việc chuyển giao hồ sơ khởi kiện cho các Hòa giải viên, phân công Thẩm phán tham gia phiên họp, công nhận kết quả hòa giải được thực hiện nghiêm túc.

Năm 2022, tổng số vụ, việc dân sự mà Tòa án đã hòa giải thành theo Luật Hòa giải, đối thoại là: 225/251 = 89,6%; Tổng số vụ, việc dân sự hòa giải thành theo Luật tố tụng là: 507 vụ, việc.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng rất chú trọng đến các hoạt động công tác khác như: Công tác xây dựng Tòa án nhân dân và công tác Hội thẩm nhân dân; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện báo cáo thống kê, quản lý tài chính, cộng sản; Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; Các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả trong phạm vi đơn vị; Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến…

“Bí quyết” thành công

Chánh án Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để có được những thành tích nổi bất nêu trên, đơn vị đã xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, trên cơ sở kế thừa và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do TANDTC phát động, điển hình là: Phong trào thi đua “”Vì Công lý”; Phong trào thi đua năm 2022 “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, vì công lý” theo chủ đề xuyên suốt của TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 chào mừng Kỷ niệm 74 năm truyền thống Thi đua yêu nước 11/6/1948 - 11/6/2022; 77 năm Quốc khánh 02/9/1945 – 02/9/2022 và ngày Truyền thống TAND 13/9/1945 – 13/9/2022, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động: Phong trào thi đuaCả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Theo Chánh án Nguyễn Mạnh Hùng, việc xây dựng phong trào thi đua với mục đích phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của TAND về công tác xét xử; đưa tiêu chí hòa giải thành; tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND; Tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là chỉ tiêu bắt buộc trong thi đua; giảm tối đa tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; phấn đấu giảm các vụ án quá hạn luật định; đẩy mạnh đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, bảo đảm đơn vị làm việc nền nếp, khoa học, tạo thuận lợi nhất cho người dân khi có việc tiếp xúc với Tòa án; Xây dựng Tòa án điện tử, ứng dụng phần mềm quản lý án, sử dụng phần mềm trợ lý ảo. Tham gia tập huấn trực tuyến đầy đủ đối với các Bộ luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án.

Tích cực hưởng ứng, tham gia các kế hoạch phát động phong trào thi đua của TANDTC và ngành TAND TP Hà Nội phát động. Quán triệt, học tập có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập, sinh hoạt chính trị cho cán bộ đảng viên.

Các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, tạo không khí thi đua công tác, có sơ kết biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích tốt, mà cụ thể là hàng tháng, đơn vị đều có biểu dương, khen thưởng bằng vật chất đối với các đồng chí Thẩm phán đã giải quyết các vụ án quá hạn, tồn đọng kéo dài, nhằm động viên, khuyến khích cán bộ công chức tích cực, phấn đấu trong công tác thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn trong năm 2022.

Cụ thể, đơn vị đã phát động phong trào thi đua trong giải quyết các vụ án quá hạn. Năm 2022, công tác giải quyết án quá hạn, án tạm đình chỉ có ý kiến của đoàn kiểm tra được tiếp tục đặc biệt quan tâm tập trung giải quyết.

Trong năm công tác 2020, đơn vị còn 109 vụ án quá hạn, án tạm đình chỉ các loại. TAND Thành phố Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra tháo gỡ vào tháng 2 năm 2020. Năm 2020, TAND quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương, quyết liệt giải quyết cụ thể được 60/93 vụ án quá hạn, còn 33 vụ án; 16 vụ án tạm đình chỉ đã lấy ra giải quyết 8 vụ, còn 8 vụ tiếp tục tạm đình chỉ.

Các vụ án tạm đình chỉ đều có căn cứ theo quy định của pháp luật. Sang năm công tác 2021, TAND quận Hoàn Kiếm còn 23 vụ án quá hạn, 38 vụ án tạm đình chỉ. Tháng 01/2021, TAND TP Hà Nội đã kiểm tra công tác giải quyết án quá hạn của đơn vị. Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo giải quyết xong 13 vụ án quá hạn, còn lại 10 vụ đã có kế hoạch kết thúc trong năm công tác 2021 nhưng chưa giải quyết được do giãn cách xã hội hoặc phát sinh thủ tục tố tụng. Án tạm đình chỉ đã giải quyết 22 vụ, còn 16 vụ. Tổng số án quá hạn, án tạm đình chỉ trong năm công tác 2021 của TAND quận Hoàn Kiếm đã giải quyết được là 35 vụ.

Đến năm công tác 2022, đơn vị còn 10 vụ án quá hạn theo danh sách của đoàn kiểm tra có ý kiến và 16 vụ án bị chậm giải quyết trong năm 2021 do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID – 19 chuyển sang, tổng cộng là 26 vụ án. Tính đến 30/9/2022, đơn vị chỉ còn lại 1 vụ án dân sự quá hạn chưa kết thúc trong năm công tác vì lý do khách quan.

Có thể nói trong thời gian gần 2 năm, TAND quận Hoàn Kiếm đã giải quyết được hơn 100 vụ án quá hạn, án tạm đình chỉ.  Đây là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ Thẩm phán trong đơn vị đối với công tác giải quyết án quá hạn, là khâu đột phá của Ban Cán sự đảng TAND TP Hà Nội đã lựa chọn.

Ngoài việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, đơn vị cũng rất chú trọng tới việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, người lao động được đơn vị đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm túc; Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào từ thiện, quyên góp ủng hộ quỹ “Vì người người nghèo”; Quỹ an sinh xã hội; tham gia ủng hộ quỹ tình nghĩa ngành Tòa án; Thực hiện tốt công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa; vận động giúp đỡ các gia đình chính sách…

Với những thành tích nổi bật nêu trên, năm 2022, TAND quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được tặng thưởng “Cờ thi đua Toà án nhân dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND quận Hoàn Kiếm: Điểm sáng trong công tác xét xử của TP Hà Nội