Phong trào thi đua của Tòa án các cấp có nhiều đổi mới sáng tạo, thực chất, hiệu quả

Đ. Việt - N. Dương| 10/01/2022 09:38

Trong năm 2021, các đơn vị Tòa án đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua thiết thực với nhiều đổi mới, sáng tạo, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, có sự lan tỏa mạnh mẽ

Tại Hội nghị triển khai công tác TAND năm 2022, ông Phạm Hồng Quyền,  Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.

z3095873312950_686f5963756fac13d33e88aa53b477fd.jpg
Ông Phạm Hồng Quyền, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND. Ảnh Nguyễn Dương

Báo cáo nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm đầu tiên TAND các cấp triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý” do Chánh án TANDTC phát động tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát với diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC; sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Vì công lý” trong TAND đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong năm 2021 đã tạo động lực cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND đoàn kết, sáng tạo, hăng say công tác, phấn đấu lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những đơn vị Tòa án trong các Cụm thi đua đã phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua năm 2021, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ trọng tâm công tác, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, với nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, chủ đề dễ nhớ, dễ thực hiện.

Điển hình là TAND thành phố Hải Phòng (Cụm thi đua số I) với phong trào thi đua: “Tòa án thành phố nêu gương, tòa án cấp huyện kỷ cương, toàn thể cán bộ, công chức tòa án hai cấp tự giác học tập, sáng tạo phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua năm 2021”; TAND tỉnh Lạng Sơn (Cụm thi đua số II) với phong trào thi đua: “Cán bộ, công chức các đơn vị TAND hai cấp trong tỉnh tận tâm, trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp, vì công lý, niềm tin và lẽ phải”; TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Cụm thi đua số IV) với phong trào thi đua: “Nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng xét xử-vì dân, vì công lý”…

Thông qua các phong trào thi đua, các đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cơ bản mà Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Chánh án TANDTC đã đề ra.

z3096010176921_dcb7efb65bf62d40592cb2de7528c461.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao tặng “Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Ảnh Nguyễn Dương

Cùng với phong trào thi đua của TAND, các Tòa án tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở” và đặc biệt là phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” bằng nhiều hoạt động cụ thể, mang lại ý nghĩa thiết thực, như: xét xử kịp thời những vụ án liên quan đến phòng, chống Covid-19; đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ phòng, chống Covid-19; tham gia cùng các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp xây dựng nông thôn mới...với số tiền, hiện vật ủng hộ trị giá hàng trăm triệu đồng.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được khen thưởng các hình thức cao. Đáng chú ý, có 09 cá nhân được tặng “Huân chương lao động” các loại và 01 cá nhân được tặng “Bằng khen” đột xuất của Thủ tướng Chính phủ, do có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nâng cao chất lượng xét xử

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022, Lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND phát động phong trào thi đua trong TAND năm 2022 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, vì công lý”.

Trên cơ sở phong trào thi đua năm 2021, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND yêu cầu các Cụm thi đua, các TAND, Tòa án quân sự các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì công lý” gắn với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, tạo động lực trực tiếp góp phần xây dựng “TAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Nguyễn Dương

Hưởng ứng và triển khai thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo TANDTC đã phát động: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Vừa chống dịch bệnh Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của TAND”. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiên quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, làm cho phong trào thi đua “Vì công lý” trở thành phong trào hành động sâu rộng trong TAND, thu hút đông đảo công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp tham gia.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND cũng nhấn mạnh về các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, nhất là công tác giải quyết, xét xử các vụ án lớn, trọng điểm, tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, các vụ án điển hình về cải cách tư pháp, liên quan đến dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra việc kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm; giảm mạnh tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án so với năm 2021.

Ngoài ra cần xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ; tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh tiên tiến; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TAND, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phấn đấu không có cán bộ vi phạm kỷ luật; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, công chức; tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội...

Lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong TAND phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thực sự là biểu tượng của “Công lý, lẽ phải và niềm tin”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thi đua của Tòa án các cấp có nhiều đổi mới sáng tạo, thực chất, hiệu quả