Phiên trả lời chất vấn của ĐBQH: Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn thẳng thắn

10/06/2014, 20:42

Tại kỳ họp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 7, bắt đầu từ chiều 10/6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội khóa XIII tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để đồng bào, cử tri cả nước theo dõi và giám sát.

Phiên trả lời chất vấn của ĐBQH: Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn thẳng thắn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề nợ công; vấn đề cân đối thu-chi ngân sách nhà nước, kỷ luật tài khóa; tình trạng chuyển giá, hoàn thuế sai và trốn thuế, gian lận trong kê khai thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước; công tác quản lý, kiểm soát và bình ổn giá thị trường, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân…

Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận tập trung vào các nội dung: Chất lượng đào tạo hệ đại học, dạy nghề còn thấp, chưa phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội. Việc triển khai thực hiện cải cách về giáo dục; đổi mới chương trình, sách giáo khoa…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trả lời chất vấn về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay…

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng của Thanh tra các cấp trong thời gian qua; công tác phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng; công tác phối hợp, tổng hợp, đánh giá, dự báo và kiến nghị giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Sau khi các vị Bộ trưởng, trưởng ngành trả lời chất vấn trực tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề có liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống nhân dân

Tại phiên chất vấn, Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Đức Hiền cho biết: Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội 2.195 kiến nghị về hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp, các dự án luật và công tác chỉ đạo, điều hành... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xử lý, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, giám sát việc giải quyết.

Đến trước kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời 2.195 kiến nghị, đạt 100%. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội 248/248 kiến nghị, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ 1.924/1.924 kiến nghị, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 17/17 kiến nghị và các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương 6/6 kiến nghị.

Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã tiếp thu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có những vấn đề nhiều cử tri kiến nghị về: giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân; giải quyết khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, bảo đảm cho người nông dân sản xuất lúa có lãi; ngăn chặn, xử lý tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết khó khăn cho nông dân nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng dịch bệnh; giải quyết khó khăn cho người dân tại khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quản lý và sử dụng đất nông trường, lâm trường; quản lý, kinh doanh xăng dầu; miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách và khắc phục tình trạng lạm thu các khoản ngoài học phí; phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Đức Hiền nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân cả nước, các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực, khẩn trương nghiên cứu giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời cử tri và gửi báo cáo đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, đã quan tâm nghiên cứu, giải quyết, trả lời cử tri về các kiến nghị tại kỳ họp trước. Việc xem xét, giải quyết đã bám sát kiến nghị của cử tri, tập trung tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Chất lượng giải quyết được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu cuộc sống đặt ra và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được cử tri và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao. Một số bộ, ngành nhận được nhiều kiến nghị, lĩnh vực rộng nhưng đã quan tâm giải quyết kịp thời, trả lời sớm như Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước… Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tập trung vào các nội dung nhiều cử tri kiến nghị, kiến nghị nhiều lần.

Tuy vậy, vẫn còn có bộ, ngành giải quyết, trả lời còn chậm, chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị, chất lượng giải quyết còn hạn chế, chưa nêu được đầy đủ thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giải quyết; còn lúng túng, chưa xác định rõ nội dung tiếp thu, sẽ giải quyết với việc giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri nên không xác định được lộ trình giải quyết; chưa có sự phối hợp tích cực để trả lời thấu đáo các kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành. Việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dụng cụ thể vẫn còn chậm như: sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Nghị định về kinh doanh xăng dầu; quản lý, sử dụng đất nông trường, lâm trường; việc giải quyết khó khăn về sản xuất và đời sống của ngư dân, của người dân bị thu hồi đất ở các khu tái định cư, nhất là tái định cư các công trình thủy điện, trong khi đời sống của người dân tại các nơi này còn hết sức khó khăn, nhất là thiếu phương tiện sản xuất, thiếu đất ở, đất sản xuất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt…

Tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội cả kỳ họp này và những kiến nghị từ kỳ họp trước. Trước mắt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục giải quyết có hiệu quả kiến nghị của cử tri và đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, của Quốc hội khóa XIII về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân.

Theo đó, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá, khu neo đậu, tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn; ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến ngư nghiệp, ngư dân, tạo điều kiện để ngư dân vay vốn ưu đãi mua sắm, cải tạo, hoán đổi tàu thuyền, thiết bị đánh bắt xa bờ; xây dựng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư vững mạnh; phát triển tổ, đội sản xuất, tạo mối liên kết bền vững; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đánh bắt và chế biến hải sản. Tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vùng biển, đảo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của ngư dân, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính phủ, các cơ quan hữu quan tập trung rà soát, kiểm tra việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, công trình thủy điện; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương và người dân trong vùng dự án, công trình để kịp thời có giải pháp giải quyết khó khăn về sản xuất và đời sống của người dân ở những nơi này. Khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để người dân đến nơi ở mới có điều kiện tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, phù hợp với đặc điểm, tập quán sinh hoạt của người dân, theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã trình Quốc hội.

Chính phủ, các cơ quan hữu quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất nông, lâm trường, đề ra giải pháp phù hợp để sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Thu hồi đất để hoang hóa không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích. Kịp thời hướng dẫn đối với các trường hợp nông trường viên được phép làm nhà ở trên đất nông, lâm trường trước khi có Luật Đất đai năm 2003; xem xét, giải quyết các trường hợp còn khó khăn về đất ở, đất sản xuất để người dân ổn định cuộc sống.

Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp tục có các giải pháp giải quyết khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo để người trồng lúa có lãi, cụ thể là: sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng để người trồng lúa được tiếp cận nhiều hơn nguồn vốn ưu đãi. Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ để tạo ra sản phẩm lúa gạo đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới; hướng tới việc sản xuất liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Nghiên cứu xây dựng cơ cấu giống lúa theo từng vụ, từng vùng, phù hợp với yêu cầu xuất khẩu; tích cực đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, bảo đảm hoạt động xuất khẩu gạo ổn định. Nghiên cứu chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa không hiệu quả sang trồng cây khác có giá trị, hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Các cơ quan hữu quan t iến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án, nhất là tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án đã quá thời hạn luật định. Tiến hành tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình giải quyết các loại vụ án.

Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội cần nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền tập trung xem xét, giải quyết; nghiên cứu trả lời của cơ quan có thẩm quyền, kịp thời thông tin đến cử tri, góp phần khắc phục tình hình kiến nghị trùng lặp tại các kỳ họp của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội quan tâm hơn nữa việc nghiên cứu, trả lời kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát việc giải quyết và theo đến cùng việc giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Quốc hội; tham gia giám sát việc giải quyết; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đạt hiệu quả thiết thực, sát dân, gần dân.

Đoàn kết một lòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền nhấn mạnh: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã có nhiều việc làm thiết thực, phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 sâu vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; đoàn kết một lòng, ủng hộ chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước ta; chung tay góp sức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kiên quyết đòi Trung Quốc đưa giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đồng thời hoan nghênh, trân trọng các kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều kiến nghị hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn thẳng thắn

Chiều cùng ngày, Quốc hội khóa XIII đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp, đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) bày tỏ hài lòng với những nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Đại biểu đánh giá, Bộ trưởng trả lời khá thẳng thắn, nắm chắc vấn đề.

Tuy nhiên, liên quan đến việc chuyển quyền về điều hành giá xăng dầu từ Bộ Tài chính sang Bộ Công Thương, đại biểu Nga cho rằng như vậy là không phù hợp, sẽ xảy ra khả năng Bộ Công thương vừa “đá bóng”, vừa “thổi còi”.

Về vấn đề giá điện, đại biểu Lê Thị Nga cho rằng, giá điện theo cơ chế thị trường có lộ trình nhưng dứt khoát phải công khai, minh bạch, cách tính giá thành đủ nhưng đúng. Người dân không chấp nhận việc tính giá điện cả những phần không hợp lý, như kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng như Báo cáo vừa rồi của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mặt khác, người dân cũng không thể chịu việc ngành điện kinh doanh ngoài ngành, như bảo hiểm, chứng khoán, ngân hàng thua lỗ mà lại bắt dân phải gánh là không được.

Đại biểu Lê Đắc Lâm (Bình Thuận) nhận xét, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời khá đầy đủ những nội dung đại biểu chất vấn, đặc biệt là vấn đề liên quan đến ngành Tài chính là rất rõ. Đại biểu Lâm cũng rất tâm đắc về phần trả lời liên quan đến vấn đề nợ công – một nội dung lớn, nếu tính toán không kỹ sẽ dẫn đến nguy cơ tăng lạm phát, ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trả lời khá rõ, nhất là tính toán việc nợ vay mà Chính phủ bảo lãnh các doanh nghiệp vay.

Xung quanh Nghị định 84 về giá xăng dầu, đại biểu Lâm cho rằng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trả lời chưa thỏa đáng. Theo đại biểu Lâm, phải sát giá thị trường cũng như tính được mức lợi nhuận doanh nghiệp thì mới không đội giá xăng dầu. Đại biểu mong thời gian tới, Chính phủ sẽ thay đổi Nghị định này.

Đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng phần chất vấn của các đại biểu rất xác đáng và tập trung vào những lĩnh vực mà cử tri quan tâm; phần trả lời của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng khá rõ, tuy nhiên hơn “dài dòng”, nhất là về vấn đề giá xăng dầu.

PV

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phiên trả lời chất vấn của ĐBQH: Bộ trưởng Tài chính trả lời chất vấn thẳng thắn