Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kiến nghị 5 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm

Mai Thoa | 14/10/2019, 19:36

Sáng 14/10, sau phần khai mạc, Phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chủ trì phiên họp.

Kiến nghị 5 nhóm vấn đề

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Theo đó, báo cáo nêu rõ, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao kết quả toàn diện về kinh tế-xã hội của đất nước. Cử tri và nhân dân phấn khởi, tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân vẫn bày tỏ lo lắng về một số vấn đề, trong đó có những diễn biến phức tạp ở Biển Đông vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam; kỷ cương, kỷ luật hành chính chuyển biến còn chậm; quan liêu, tham nhũng, lãng phí mới được ngăn chặn ở mức độ nhất định; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa triệt để gây bức xúc ở một số địa phương…

Trên cơ sở vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm và có kiến nghị, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đưa ra 5 kiến nghị cụ thể.

Thứ nhất, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu. Gắn việc triển khai các dự án trọng điểm quốc gia với phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm và ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai các dự án.

Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kiến nghị 5 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên họp

Thứ hai, các bộ, ngành, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ, thực hiện minh bạch hóa các dự án; chất lượng, hiệu quả công trình, dự án, chống thất thoát, lãng phí. Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của các dự án đầu tư công; xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, cá nhân sai phạm.

Thứ ba, Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành và các địa phương đặc biệt chú trọng việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mọi lĩnh vực; tăng cường trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. Chính quyền các địa phương đề cao hơn nữa trách nhiệm trong việc quản lý người nước ngoài nhập cư, cư trú bất hợp pháp, mua bán đất đai, nhà ở tại những địa bàn nhạy cảm về quốc phòng, an ninh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Thứ tư, Chính phủ chỉ đạo Bộ TN&MT, các bộ, ngành có liên quan và các địa phương, trước hết là TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khẩn trương có giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí; có kế hoạch, lộ trình cụ thể và kiên quyết di dời các cơ sở nội thành tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, ô nhiễm môi trường, dành quỹ đất xây dựng các công trình công cộng để phục vụ đời sống của người dân, giảm tải giao thông và bảo vệ môi trường.

Thứ năm, Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hơn nữa thể chế về quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, chú trọng phát huy và tạo điều kiện để nhân dân, MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát công tác cán bộ; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.

Giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt 98,97%

Theo Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy của Ban Dân nguyện, qua 1.688 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp được 2.224 kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp… Các lĩnh vực nhận được nhiều kiến nghị của cử tri là tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, lao động-thương binh và xã hội, giao thông vận tải. Đến nay 2.201 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt 98,97%.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho hay, qua tổng hợp phần trả lời kiến nghị của cử tri, nổi lên một số những tồn tại. Đó là một số văn bản trả lời cử tri vẫn còn bất cập, chưa có đủ thông tin để đại biểu Quốc hội trả lời cử tri; việc phối hợp giữa các bộ, ngành, trong giải quyết kiến nghị cử tri chưa chặt chẽ, dẫn đến một số kiến nghị chưa rõ trách nhiệm do cơ quan nào chủ trì giải quyết; một số kiến nghị chưa được giải quyết do một số bộ chậm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc chậm triển khai các quy định của pháp luật; một số kiến nghị đã được các bộ, ngành tiếp thu, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhưng chuyển biến còn chậm nên cử tri vẫn bức xúc, tiếp tục có kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH đã tiếp nhận 39.793 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 3.531 đơn so với cùng kỳ), trong đó, có 25.434 đơn nặc danh, trùng nội dung, đơn không đủ điều kiện được xếp lưu theo dõi (chiếm 63,91%); 14.359 đơn đủ điều kiện (chiếm 36,08%).

Sau khi nghiên cứu, các cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH đã chuyển 6.008/14.359 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết (chiếm 41,84%), ban hành 2.182 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân (chiếm 15,19%), còn lại 6.169 đơn tiếp tục nghiên cứu, lưu theo dõi (chiếm 42,69%). Đến nay đã nhận được 3.412 văn bản trả lời (đạt tỷ lệ 56,79% tổng số đơn chuyển), còn 2.596 văn bản chưa nhận được trả lời (chiếm 43,21%).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị, báo cáo nên bổ sung thêm một số vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm như vấn đề tăng trưởng kinh tế năm 2019 tốt hơn 2018; Chính sách hỗ trợ bà con nông dân có đàn gia súc bị dịch bệnh và hiện nay việc hỗ trợ này ra sao có đến được với người dân nhanh chóng hay không? Cử tri nhắc đến nhiều công tác cán bộ, xây dựng cán bộ... để Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới, việc lựa chọn cán bộ đảm bảo chất lượng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương cũng đề nghị làm kỹ hơn việc giám sát giải quyết khiếu nại liên quan đến đất đai vì đây là lĩnh vực rất phức tạp, khiếu kiện kéo dài. Vấn đề liên quan đến giá điện cũng vậy, dân nêu, cử tri phản ánh và đại biểu cũng đã phát biểu trên diễn đàn Quốc hội nhưng tình hình chưa được cải thiện…

Kết luận vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho biết, UBTVQH đánh giá cao các báo cáo về sự chặt chẽ, đầy đủ, có sự phối hợp nắm chắc tình hình. Phó Chủ tịch Quốc hội tán thành với Báo cáo của MTTQ và 5 nhóm vấn đề mà MTTQ đưa ra bởi đây là những nội dung mà đề cử tri, nhân dân quan tâm. Đối với báo cáo của Ban Dân nguyện về giám sát trả lời kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hiện nay công tác này vẫn còn những tồn tại hạn chế. UBTVQH sẽ nghiên cứu làm rõ thêm trách nhiệm của cơ quan trả lời kiến nghị cử tri; hiệu quả trả lời kiến nghị cử tri của bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hoàn thiện các báo cáo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ hợp thứ 8 tới.

Bài liên quan
Đổi mới của Quốc hội là quá trình liên tục, không ngừng nghỉ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung khi chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương diễn ra chiều ngày 15/4, tại Nhà Quốc hội.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kiến nghị 5 nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm