Báo Công lý
Thứ Ba, 31/3/2020

Năm 2014, TAND các cấp cần tích cực triển khai Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”

17/1/2014 20:31 UTC+7
(Công lý) - Trích lời phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2014.

Đây là lần đầu tiên TANDTC tổ chức vinh danh các Thẩm phán có thành tích xuất sắc trong công tác xét xử, do đó không tránh khỏi những lúng túng trong khâu hướng dẫn thủ tục, thẩm định hồ sơ đề nghị vinh danh; hoặc cũng có thể còn nhiều Thẩm phán có thành tích xuất sắc trong công tác mà chúng ta chưa đề nghị vinh danh đợt này. Tôi đề nghị ngay sau Hội nghị này, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp cần tiến hành ngay việc triển khai Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”; căn cứ các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế này, các đơn vị tiến hành rà soát kết quả xét xử trong thời gian từ trước đến nay để định hướng phấn đấu cho các Thẩm phán. 

 

Năm 2014, TAND các cấp cần tích cực triển khai Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Bùi Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND trao danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu cho các Thẩm phán xuất sắc

 

Đặc biệt là, ngay trong năm 2014, phải tổ chức thành công kỳ thi tuyển “Thẩm phán giỏi” bảo đảm các mục đích, yêu cầu sau đây:

 

Một là, việc tổ chức thi tuyển Thẩm phán giỏi phải thực sự là một hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực theo đúng tinh thần của Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Mỗi đơn vị cần chủ động phát hiện những Thẩm phán có năng lực, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để động viên họ tích cực tham gia kỳ thi tuyển Thẩm phán giỏi, phải coi đây là đây là một trong những chỉ tiêu để thi đua phấn đấu của mỗi Thẩm phán, là hoạt động thiết thực trong việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời là một biện pháp triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong hệ thống Tòa án nhân dân.

 

Hai là, thông qua kỳ thi tuyển, chúng ta phải chọn được những Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực; phải coi đây còn là cơ hội tốt để từng Thẩm phán, cán bộ, công chức đánh giá lại chính bản thân mình, cả về kiến thức pháp luật, năng lực nghiệp vụ và kỹ năng công tác; phải coi đây là một trong những yếu tố động viên, khích lệ cán bộ, công chức TAND các cấp nâng cao ý thức tự giác học tập và rèn luyện; góp phần nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực nhằm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình. 

 

Ba là, căn cứ vào kết quả thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, lãnh đạo TAND các cấp phải đưa ra những đánh giá đúng thực trạng trình độ năng lực của đội ngũ Thẩm phán, tạo tiền đề cho việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực chuyên môn giỏi; tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với nhân dân; Đoàn kết, tự trọng, trách nhiệm, danh dự và năng động...”

 

Để đáp ứng được mục đích yêu cầu trên, cần có sự nỗ lực chung của tập thể, cán bộ công chức TAND các cấp, trong đó có sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án các cấp và sự nỗ lực của các Hội đồng tư vấn, Hội đồng xét tặng. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quy chế thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” và xét tặng danh hiệu “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”. Trường Cán bộ Tòa án phải chủ động, chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học xét xử biên soạn bộ đề thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” để thống nhất áp dụng tại các đơn vị. Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử TANDTC chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Quy chế này.

Phóng viên

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật