Phân bổ 179,532 tỷ đồng cho hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021

Ngọc Mai | 20/01/2021, 16:40

Trong tổng kinh phí 179,532 tỷ đồng được phân bổ cho hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021, thì kinh phí tự chủ sẽ là 49,583 tỷ đồng; kinh phí không tự chủ là 129,949 tỷ đồng, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1169/NQ-UBTVQH14 về việc phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021.

Kinh phí hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021 là 179,532 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tự chủ: 49,583 tỷ đồng; kinh phí không tự chủ: 129,949 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ đối với số kinh phí tự chủ đã giao cho đoàn đại biểu Quốc hội, nếu chưa sử dụng cho đến thời điểm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thành lập thì thực hiện hủy dự toán theo quy định của pháp luật. Số hủy dự toán không ít hơn số bình quân tính theo tỷ lệ trong thời gian còn lại đến 30/6/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trên cơ sở chế độ, tiêu chuẩn, định mức hiện hành, phân bổ kinh phí đảm bảo phục vụ kịp thời hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội; điều chỉnh dự toán cho đoàn đại biểu Quốc hội đối với các nhiệm vụ được giao bổ sung trong năm (nếu có).

dbqh.jpg
Một hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa: khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Bài liên quan
UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự 21 tỉnh, thành phố và nhân sự 1 cơ quan.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phân bổ 179,532 tỷ đồng cho hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021