Ông Đinh thế Huynh: Cần xoá hẳn định kiến "Hà Nội không vội được đâu" trong PCTN

Trọng Bằng | 12/09/2016, 17:10

Cho rằng câu “Hà Nội không vội được đâu” đã giảm bớt đi rồi, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh "Hà Nội cần cố gắng hơn nữa để một hai năm tới xóa bỏ định kiến này" trong phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Ông Đinh thế Huynh: Cần xoá hẳn định kiến

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị

Ngày 12/9, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc. 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trình bày báo cáo đoàn công tác, cùng các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy trả lời thẳng thắn, cụ thể những câu hỏi, vấn đề mà các thành viên của đoàn công tác nêu ra. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, đây là dịp để Hà Nội đánh giá lại, nhận diện hạn chế và đề ra các giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là công việc vừa cấp bách, vừa lâu dài, thường xuyên. Phòng chống tham nhũng nếu thực hiện tốt sẽ quyết định xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức các cấp.

Theo đồng chí Hoàng Trung Hải, để đạt mục tiêu phòng, chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên, trước hết phải hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, nhất là chế độ, tiêu chuẩn định mức. Tham nhũng “vặt” ở hệ thống bộ máy hành chính rất khó kiểm soát, do đó phải thể chế hóa và kiểm soát từng công đoạn. Việc thành phố triển khai hệ thống dịch vụ công mức độ 3 cấp phường nhằm từng bước hạn chế người dân phải đến cơ quan công quyền, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, sẽ góp phần giảm thiểu tiêu cực nhũng nhiễu… Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ chủ động kiện toàn, sắp xếp bộ máy, giảm chi phí, nhũng nhiễu, giảm các đầu mối phòng, ban của thành phố và các đơn vị trực thuộc sở, ngành; đồng thời tăng cường công tác giám sát của HĐND thành phố, nhất là đối với những vấn đề nóng, các lĩnh vực nhạy cảm… 

Hà Nội có nhiều kinh nghiệm quý trong PCTN

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đinh Thế Huynh nhận định: Trong những năm qua, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đến nay, thành phố đã có nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trong thời gian ngắn, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 8 chương trình công tác, 2 nghị quyết chuyên đề. Thành phố đã có nhiều chỉ đạo kiên quyết góp phần nâng cao chất lượng phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đặc biệt là bộ mặt văn hóa của Thủ đô có sự khởi sắc rõ nét. Đồng chí bày tỏ tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội.

Trưởng đoàn công tác đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, lãng phí về sự chủ động, tính nghiêm túc, có cách làm và bước đi chặt chẽ, khoa học; thậm chí nhiều cách làm sáng tạo đáng được nhân rộng, phổ biến. Đồng chí chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương cần tìm hiểu sâu thêm về cách làm sáng tạo, cách làm mới để nhân rộng.

Hà Nội có nhiều kinh nghiệm quý trong PCTN, ví dụ như Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị khởi tố tại tòa. Đây là sáng kiến của thành phố, thể hiện dũng khí của các đồng chí. Hà Nội đã kiểm chế, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi được tham nhũng. Thường trực Ban Bí thư Trung ương ghi nhận đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả công tác PCTN của Đảng bộ Hà Nội trong những năm qua.

Xoá bỏ hẳn định kiến "Hà Nội không vội được đâu"

Đồng thời Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ, công tác PCTN thời gian qua của Hà Nội còn có những hạn chế. cần kiên quyết khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là những hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, phiền hà gây mất lòng tin. "Các đồng chí đã có cố gắng khắc phục, nhưng cần tiếp tục khắc phục mạnh mẽ, quyết liệt, thường xuyên hơn nữa. Gần đây, câu “Hà Nội không vội được đâu” đã giảm bớt đi rồi, tôi thấy ít nghe và Hà Nội đang quyết tâm xóa bỏ bằng được cái định kiến này. Tôi cho rằng đây là một định kiến, không dễ gì xóa bỏ được. Nhưng đã cố gắng rồi, Hà Nội cần cố gắng hơn nữa để một hai năm tới xóa bỏ định kiến này, đi đầu trong cải cách hành chính, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp", đồng chí nói.

Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo 6 vấn đề Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần lưu ý trong thời gian tới để tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí. Đáng lưu ý, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thành phố phải đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN; gắn công tác PCTN với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, tạo sự phối hợp chặt chẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác PCTN. Đây là nhân tố hàng đầu bảo đảm việc thực thi có hiệu quả công tác PCTN; phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và được công khai để nhân dân biết, nhân dân giúp sức và giám sát. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có tính chiến đấu cao, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng.

Trưởng đoàn công tác cũng lưu ý thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, nhất là những người ở những vị trí và lĩnh vực công tác có nguy cơ tham nhũng cao. Ban Thường vụ Thành ủy cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; đưa nội dung công tác PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng kiểm tra, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu tham nhũng; có hình thức xử lý các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”…

Bài liên quan
Xét xử vụ án vi phạm phòng chống dịch Covid - 19: Những bản án nghiêm khắc và nhân văn
Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid – 19, các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, chống đối lực lượng kiểm soát chốt phòng dịch, làm lây lan dịch bệnh cho người khác,… đều được các cấp trong hệ thống Tòa án đưa ra xét xử kịp thời, công khai, khách quan. Căn cứ vào từng hành vi, tính chất và mức độ phạm tội khác nhau mà mỗi bản án được tuyên dành cho các bị cáo đã khẳng định sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật nhưng cũng đầy nhăn văn.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Đinh thế Huynh: Cần xoá hẳn định kiến "Hà Nội không vội được đâu" trong PCTN