Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ngọc Mai | 25/09/2020, 10:25

Với gần 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV chính thức khai mạc sáng ngày 25/9

Sáng 25/9, HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 để thực hiện nội dung quan trọng kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; được sự thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV tiến hành kỳ họp thứ mười sáu, kỳ họp chuyên đề để thực hiện nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Để kiện toàn công tác cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã có 2 văn bản ngày 16-9-2020 thông công tác cán bộ..

Thực hiện các văn bản trên, sau khi thống nhất với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành hai nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

Một là, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Hai là, giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào các quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền đã chuẩn bị nội dung liên quan đến hai nội dung nêu trên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

“Chủ tịch UBND thành phố là chức danh hết sức quan trọng, thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Chính trị. Việc giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND thành phố nhằm bảo đảm tính liên tục cho sự điều hành hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Trên cơ sở nhân sự đã được Bộ Chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và sự đoàn kết thống nhất cao trong hoạt động, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị các đại biểu HĐND tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu Chủ tịch UBND thành phố để cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển Thủ đô.

100% đại biểu có mặt đã nhất trí Nghị quyết bãi nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh được giới thiệu để HĐND Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với gần 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng tân Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, HĐND và toàn thể nhân dân thành phố tin cậy giao cho. Ông cam kết đem hết sức mình, cùng với tập thể UBND thành phố, phục vụ nhân dân.

Theo ông Ngọc Anh, xu thế hội nhập toàn cầu và làn sóng cách mạng công nghiệp mới, đặc biệt là đại dịch Covid-19 gần đây, đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Đảng bộ, HĐND, chính quyền và nhân dân thủ đô đã có nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện.

Với trách nhiệm là Chủ tịch UBND TP ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ cùng với tập thể UBND TP phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả hệ thống chính quyền các cấp từ TP đến cơ sở tiếp tục bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND.

Chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi để vừa đảm bảo thực hiện được các mục tiêu phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững, vừa phát huy được các giá trị của Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước. Phát huy vị thế, vai trò của Thủ đô gắn kết trực tiếp với các cơ quan TƯ, trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và hội tụ nguồn nhân lực trình độ cao.

Thúc đẩy và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng lực quản lý và chuyên môn, đồng thời tăng cường phân cấp quản lý, nêu cao trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ.

“Tôi rất mong muốn và hy vọng rằng sẽ luôn nhận được sự quan tâm chia sẻ, ủng hộ và tư vấn của các lãnh đạo TP qua các thời kỳ, trực tiếp là Bí thư Thành ủy, các thành viên Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND TP đương nhiệm về những kinh nghiệm quý báu trong xây dựng và phát triển Thủ đô", ông bày tỏ.

Chủ tịch Hà Nội cũng mong muốn các đại biểu HĐND, đoàn ĐBQH TP thông qua hoạt động giám sát, trên tinh thần trách nhiệm chung thường xuyên có những trao đổi, tương tác để công tác lãnh đạo, điều hành của UBND TP hiệu quả, chấp hành đúng các chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Thành ủy, HĐND TP.

Ủy ban MTTQ TP và các đoàn thể nhân dân thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền từ khâu hoạch định chủ trương, chính sách đến tổ chức thực hiện nhằm giúp cho công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định: "Những chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ chính là phương pháp xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn dân, là điều kiện thuận lợi để phát huy các giá trị văn hóa, con người; khai thác các tiềm năng, thế mạnh; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong tiến trình xây dựng và phát triển Thủ đô toàn diện và bền vững".

Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965 tại xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội, từng là nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Từ năm 1995-1997, ông làm việc tại Công ty ứng dụng tiến bộ KHKT (MITEC), Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện. 

Từ năm 1997 - 2003, làm Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

Từ 2003 đến 2010 làm chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Tháng 8/2010 đến tháng 1/2011, ông Chu Ngọc Anh làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Từ tháng 1/2011 đến 3/2013, ông làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Từ tháng 3/2013 đến 5/2013, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 5-2013 đến 9-2015, ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

Từ tháng 9/2015 đến 4/2016, ông làm Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (đến tháng 1-2016), Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.  Từ 4-2016, ông Chu Ngọc Anh làm Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội