Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017

Toàn Vũ | 03/07/2017, 20:21

Mức lương cơ sở sẽ lên mức 1.300.000 đồng/tháng; tăng mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình, tăng mức phí tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình; Bảo vệ trẻ em trên mạng... là những chính sách sẽ có hiệu lực trong tháng 7/2017.

Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2017. Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính: Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; Mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; Các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội nên Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

Theo đó, hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đại biểu Hội đồng nhân dân; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017 = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2017 (nếu có) = 1.300.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Tăng mức phí tham gia bảo hiểm y tế, đóng góp bảo hiểm xã hội

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017

Từ 1/7, mức phí tham gia BHYT cũng tăng do lương cơ sở tăng

Quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), mức tham gia BHYT hộ gia đình được xây dựng trên lương cơ sở. Mức đóng phí BHYT bằng 4,5% theo lương cơ sở. Do đó, lương cơ sở tăng thì từ 1/7/2017, mức phí tham gia BHYT cũng tăng từ 653.000 đồng/người/năm lên 702.000 đồng/người/năm.Theo quy định, người tham gia BHYT tự nguyện sẽ tham gia theo hộ gia đình và được miễn giảm từ người thứ hai theo mức 70%; 60%, 50%, 40%...Tức là người thứ nhất mua thẻ BHYT phải trả 702.000 đồng, người thứ hai trong gia đình mua trả 492.000 đồng, người thứ 3 giảm còn 422.000 đồng; đến người thứ 4, thứ 5 còn 281.000 đồng/thẻ.

Mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng là căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2159/BHXH-BT, hướng dẫn mức đóng Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7/2017.

Đối tượng áp dụng được quy định tại Điều 2 Nghị định số 47/2017/NĐ-CP. Trong đó, người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân, phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 2; khoản 4, Điều 123 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Từ 1/7/2017, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi, mức cao nhất là 26.000.000 đồng/tháng (1.300.000 đồng/tháng x 20 lần).

Bảo vệ trẻ em trên mạng

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em, đặc biệt là trách nhiệm của từng chủ thể trong việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, có hiệu lực từ 1/7. Chương IV của Nghị định này quy định rõ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên; có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải sử dụng các biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp, thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em.

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em để bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Bài liên quan
Nhiều thiệt thòi cho người lao động nếu nhận BHXH một lần
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều lao động nghỉ việc, mất việc nên đã lựa chọn nhận BHXH một lần. Theo thống kê của BHXH Việt Nam, 3 tháng đầu năm 2021, số người hưởng BHXH một lần tăng hơn 20,5% so với cùng kỳ năm 2020.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2017