Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn đặc biệt của Toà án Tuyên Quang

Mạnh Hùng | 26/02/2021, 19:50

Một nhiệm kỳ nhiều thách thức vừa qua TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã đạt được kết quả đột phá cả về chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Việt Nam nói chung và TAND Tỉnh Tuyên Quang nói riêng, bởi là năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm đất nước và Tòa án diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn.

c84ef455-30d3-4328-8174-c43c542bdb81(1).jpeg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng - Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang

TAND hai cấp trong tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh xuất hiện, kéo dài, diễn biến khó lường đã làm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế, xã hội trong nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Trước hoàn cảnh đó, tình hình tội phạm vẫn phức tạp, hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, manh động, nổi lên là một số tội phạm “tín dụng đen”; sử dụng công nghệ cao để phạm tội; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; vi phạm trật tự an toàn giao thông… Các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có tính chất ngày càng phức tạp.

Trước yêu cầu vừa phải làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu, yêu cầu khác theo các cấp, trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý hơn 15.100 vụ việc. Toà đã giải quyết được 14.999 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 98,8% (so với nhiệm kỳ trước, số vụ việc thụ lý tăng 3.983 vụ việc, đã giải quyết tăng 3.872 vụ việc).

Đặc biệt, năm 2020, Toà đã thụ lý 4.027 vụ việc, giải quyết được 3.852 vụ, việc (so với năm 2019, số thụ lý tăng 487 vụ việc, số giải quyết tăng 490 vụ việc, án tạm đình chỉ giảm 13 vụ việc), đạt tỷ lệ giải quyết 95,7%. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được đảm bảo. Trong đó, công tác giải quyết, xét xử án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, kết án oan người không có tội.

Trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 3.359 vụ với 6.169 bị cáo, giải quyết được 3.330 vụ với 6.102 bị cáo , đạt tỷ lệ giải quyết 99,1% về số vụ và 99,2% về số bị cáo. Riêng trong năm 2020, đã thụ lý 782 vụ với 1.322 bị cáo; đã giải quyết được 775 vụ 1.298 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 99,1 % về số vụ và 98,2 % về số bị cáo (so với năm 2019, thụ lý tăng 21 vụ).

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý, giải quyết 5 vụ 17 bị cáo thuộc các tội về tham nhũng, chức vụ. Trong đó năm 2020 cơ quan xét xử đã thụ lý, giải quyết hai vụ bẩy bị cáo. Qua công tác xét xử đã áp dụng các hình phạt tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của từng bị cáo, khoan hồng với những bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Toà còn tích cực vận động bị cáo, gia đình của bị cáo và những người liên quan tự nguyện nộp lại tiền, tài sản đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính nhằm khắc phục hậu quả của tội phạm.

Việc giải quyết các vụ việc dân sự đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự. Trong nhiệm kỳ, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 11.421 vụ việc; giải quyết được 11.255 vụ việc; đạt tỷ lệ giải quyết 98,5%. Trong năm 2020, TAND hai cấp trong tỉnh đã thụ lý 3.117 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được 2.951 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 94,7% (so với năm 2019, số thụ lý tăng 455 vụ việc).

Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về chuyên môn, công tác xây dựng Đảng của TAND hai cấp Tuyên Quang luôn được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng trong TAND luôn gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán TAND các cấp trong sạch, vững mạnh. Ban cán sự đảng, Đảng ủy TAND tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của đơn vị; công tác phát triển đảng; duy trì kỷ luật, kỷ cương, nề nếp sinh hoạt, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Năm 2020, các tổ chức Đảng trong hệ thống TAND hai cấp đã làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự và tổ chức thành công Đại hội Đảng tại đơn vị mình đồng thời tích cực tham gia đóng góp vào văn kiện đại hội đảng, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp.

TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang cũng xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm. Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh chỉ đạo tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sẵn sàng nhiệm vụ năm 2021

Một nhiệm kỳ mới đã đến, một năm mới đã sang, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tòa án, của địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và các chỉ tiêu đã đề ra, TAND tỉnh Tuyên Quang xác định những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Nhiệm vụ hàng đầu mà Toà án tỉnh xác định là quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, TANDTC, Tỉnh ủy về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao và Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TANDTC là một việc không thể thiếu trong nhiệm vụ hàng đầu này.

 Toà án Tuyên Quang xác định nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại án do Tòa án nhân dân tối cao đề ra.

 Tập thể Toà án quyết thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc suy đoán vô tội, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Các cấp Toà án phối hợp xử lý nghiêm minh các tội phạm về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng của Toà án Tuyên Quang là tăng cường công tác kiểm tra bản án, quyết định, hồ sơ các vụ án đã có hiệu lực pháp luật và hồ sơ án tạm đình chỉ của Tòa án cấp huyện, để kịp thời phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác giải quyết, xét xử các loại án…

Thực hiện nghiêm túc việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân; thực hiện có hiệu quả truyền hình trực tuyến các phiên tòa xét xử trong TAND hai cấp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử của Tòa án cũng là nhiệm vụ không thể bỏ qua.

Mặt khác, Toà sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ…

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đoàn thể vững mạnh toàn diện; giữ vững đoàn kết nội bộ. Toà tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập chuyên đề năm 2021.

Xây dựng kế hoạch cụ thể sát với thực tiễn của đơn vị, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “vì công lý” Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gấn dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” thường xuyên lựa chọn, đề nghị vinh danh Thẩm phán.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021, Lãnh đạo TAND tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức TAND hai cấp trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng học tập và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bài liên quan
TAND tỉnh Tuyên Quang: Xứng đáng lá cờ đầu của Cụm Thi đua số II
Năm 2017, TAND tỉnh Tuyên Quang được bầu làm Cụm trưởng Cụm Thi đua số II TAND. Đây cũng là năm TAND tỉnh Tuyên Quang đạt được nhiều thành tích khá ấn tượng, xứng đáng là con chim đầu đàn của TAND 14 tỉnh miền núi phía Bắc.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn đặc biệt của Toà án Tuyên Quang