Đời sống

Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc

Bùi Anh 03/06/2023 - 21:40

Người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được vay tối đa 100 triệu đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc.

anh-1.png
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-TTg về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đối với người lao động (NLĐ) thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Điều kiện vay vốn

Đối tượng áp dụng là NLĐ thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tại NHCSXH để ký quỹ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS; Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; NHCSXH; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Để được vay vốn tại NHCSXH, NLĐ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại NHCSXH để đi làm việc ở nước ngoài theo quy định hiện hành.

Đã ký hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi NHCSXH giải quyết thủ tục cho NLĐ vay vốn.

Về mục đích vay vốn, Quyết định nêu rõ, NLĐ vay vốn để ký quỹ tại NHCSXH để đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Theo đó, NLĐ được vay vốn tại NHCSXH nơi NLĐ đăng ký thường trú, mức tối đa bằng mức tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100 triệu đồng.

Thời hạn cho vay do NLĐ và NHCSXH thỏa thuận phù hợp quy định của NHCSXH và thời hạn ký quỹ ghi trên hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS của người được vay vốn nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng.

Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất cho vay của NHCSXH đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng.

Người lao động vay NHCSXH để ký quỹ được hưởng mức lãi suất tiền gửi ký quỹ bằng mức lãi suất cho vay để ký quỹ. Vốn vay từ nguồn vốn huy động theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm cho NHCSXH.

Hồ sơ, thủ tục vay vốn

Hồ sơ vay vốn gồm có: Bản chính Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã nơi NLĐ đăng ký thường trú (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định này).

Bản sao Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm lao động ngoài nước và người lao động.
Bản sao Căn cước công dân hoặc bản sao Chứng minh nhân dân hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.

Ngoài các tài liệu nêu trên, trường hợp NLĐ thuộc đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng bổ sung bản sao Giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; trường hợp NLĐ thuộc đối tượng bị thu hồi đất nộp bổ sung bản sao Quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

Bản sao giấy tờ quy định nêu trên được xuất trình kèm bản chính để đối chiếu

Thủ tục vay vốn

Sau khi ký Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, NLĐ đề nghị UBND cấp xã nơi NLĐ đăng ký thường trú xác nhận về đối tượng thụ hưởng trên Giấy đề nghị vay vốn quy định tại khoản 1, Điều 10 Quyết định này.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Quyết định này, NHCSXH thực hiện phê duyệt cho vay theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người lao động được vay tối đa 100 triệu đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc