Báo Công lý
Thứ Sáu, 03/2/2023

Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: Kinh tế - xã hội phát triển nhờ kết hợp “lòng dân, ý Đảng”

01/6/2017 11:00 UTC+7
(Công lý) - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tam Nông đã phát huy sức mạnh đoàn kết, kế thừa, phát huy tốt thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đoàn kết, hòa hợp giữa “lòng dân, ý Đảng”, Đảng bộ huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân phát huy nội lực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng khá, các lĩnh vực dịch vụ giữ ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: Kinh tế - xã hội phát triển nhờ kết hợp “lòng dân, ý Đảng”

Ông Cao Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông

Về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã tập trung đầu tư bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới ở các xã theo kế hoạch. Kịp thời phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2016 với tổng số kinh phí 8.975 triệu đồng; Đến nay, đã có 4 xã: Thượng Nông, Dậu Dương, Hương Nộn và Cổ Tiết nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 4 xã.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 tăng cao, ước đạt 12,1% (kế hoạch năm là 9,2%), trong đó: Nông, lâm nghiệp tăng 4,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 30,2%, dịch vụ tăng 5,2%. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người (theo giá thực tế) ước đạt 23,4 triệu đồng, tăng 6,4% so với kế hoạch (Kế hoạch 22 triệu đồng/người/năm), tăng 17% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp 35,9%, công nghiệp - xây dựng 31,5%, dịch vụ 32,6%. Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 2.047,7 tỷ đồng, đạt 157,5% kế hoạch, tăng 350,6% so với cùng kỳ.     

Các lĩnh vực xã hội tiếp tục được duy trì và có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích khá. Công tác y tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng thực hiện; chất lượng, quy mô khám chữa bệnh được nâng lên. Công tác tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội truyền thống có nhiều tiến bộ, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của địa phương; an sinh xã hội được bảo đảm; các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: Kinh tế - xã hội phát triển nhờ kết hợp “lòng dân, ý Đảng”

Trụ sở UBND huyện Tam Nông

Công tác phát triển quỹ đất được đẩy mạnh đã tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển, thực hiện tốt việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong năm 2016, đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất ở tại các xã: Cổ Tiết, Hương Nộn, Hồng Đà, Tề Lễ, Quang Húc và thị trấn Hưng Hóa với tổng số tiền thu được là 35,4 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai cho các tổ chức và cá nhân.

Công tác quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản được quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết kịp thời đơn đề nghị của nhân dân về môi trường, khai thác khoáng sản... đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm toàn xã hội về bảo vệ môi trường; làm tốt công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường .

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố. Lực lượng quân sự địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, triển khai hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới” đạt hiệu quả cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được chỉ đạo tích cực; đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016 an toàn, đủ 100% kế hoạch, đảm bảo chất lượng. 

Huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ: Kinh tế - xã hội phát triển nhờ kết hợp “lòng dân, ý Đảng”

Nông dân xã Hương Nộn trồng rau an toàn nâng cao thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới

UBND huyện chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trong nông nghiệp; mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao đáp ứng yêu cầu thị trường: Mô hình phát triển rau, củ, quả an toàn, phát triển cây bưởi Diễn, cây chè, cây chuối... để thay thế dần các cây trồng kém hiệu quả; khuyến khích phát triển, hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; tăng cường đầu tư cho công tác tập huấn và chuyển giao giống mới, khoa học kỹ thuật; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại và đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung chỉ đạo chuyển mạnh phương thức chăn nuôi.

Thực hiện tốt Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác; tạo điều kiện cho đào tạo bồi dưỡng, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông... từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế hợp tác.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn thực hiện Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. Chú trọng chỉ đạo để nâng cao về số lượng và bảo đảm tính bền vững của tiêu chí nông thôn mới đạt được ở từng xã, tập trung vào các tiêu chí đòi hỏi không nhiều kinh phí thực hiện.

Về Tam Nông hôm nay, bộ mặt nông thôn đã đổi thay nhiều. Đường làng, ngõ, phố mang dáng dấp hiện đại; nhiều doanh nghiệp, dịch vụ kinh doanh mới ra đời. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Song cũng từ đây đặt ra nhiều khó khăn, thách thức hơn cho cán bộ và nhân dân của địa phương trong việc giữ vững và phát huy những thành quả đó.

An Tiến

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật