Ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin

Lan Trần | 02/06/2017, 06:10

NHNN yêu cầu các TCTD xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và phát triển kinh tế thị trường ngày càng mạnh mẽ. Hệ thống ngân hàng cũng có bước phát triển cả về quy mô tài sản, vốn, mạng lưới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, ngành Ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hoạt động cạnh tranh, kinh doanh ngày càng chịu nhiều áp lực, rủi ro. Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, tội phạm gia tăng. Đặc biệt, sự phát triển của khoa học công nghệ, một mặt giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, tiện ích cho khách hàng, nhưng mặt khác, các ngân hàng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin…

Ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin

Ảnh minh họa

Thực tế trên đặt ra những khó khăn, thách thức rất lớn đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay.

Trong bối cảnh năm 2016 và nửa đầu năm 2017, tình hình tấn công mạng trên thế giới và trong nước gia tăng, NHNN cho biết đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp  nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động giao dịch tiền mặt, giao dịch tiền gửi tiết kiệm, đảm bảo an toàn, an ninh mạng và thanh toán thẻ, đảm bảo an toàn kho quỹ, trụ sở ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng cũng đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, bảo mật, triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ hiện đại, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, kho quỹ, hệ thống thanh toán, công nghệ thông tin.

Ngành Ngân hàng cũng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như  Bộ Công an, Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác phòng chống tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Trong bối cảnh thế giới công nghệ ngày càng phát triển, NHNN yêu cầu các TCTD xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Tăng cường giáo dục cán bộ, nhân viên trong hệ thống ngân hàng nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp… Coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời sai phạm trong các giao dịch hoạt động ngân hàng; Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định của NHNN cũng như các quy trình, quy định nội bộ của từng TCTD, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận trong các hoạt động nghiệp vụ.

Các TCTD cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, điều kiện phương tiện làm việc, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; triển khai áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng;

NHNN cũng yêu cầu  tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro về an ninh công nghệ, bảo mật thông tin