Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Hương Thủy, Ảnh: TTXVN | 22/07/2015, 17:00

Ngày 22/7, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đồng chí Đào Ngọc Dung phát biểu tại đại hội. 

Báo cáo và các tham luận trình Đại hội đã nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, có những việc mới, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng. Ủy ban đã chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản quan trọng. Ủy ban đã nghiên cứu, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó, nhiều vấn đề có tính chất nền tảng, lâu dài cho công tác đảng, nhất là hệ thống văn bản quy phạm hoàn chỉnh của quy trình, quy định về kiểm tra, giám sát của Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức phục vụ tốt các cuộc kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, chủ trì tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát của Ủy ban, nhất là kiểm tra, giám sát, kết luận những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, đôn đốc xử lý sau kết luận kiểm tra, giám sát. Một số vụ việc lớn đã được xử lý nghiêm minh, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc, quy định trong Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Ngô Văn Dụ đã biểu dương và hoan nghênh những cố gắng và kết quả đạt được của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; nêu rõ những hạn chế và một số vấn đề cần được Đại hội tập trung thảo luận để tìm giải pháp khắc phục tốt trong nhiệm kỳ tới. 

Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Quang cảnh đại hội. 

Phân tích bối cảnh tình hình nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đóng góp hiệu quả hơn nữa vào việc xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý, trước mắt, từ nay đến đầu năm 2016, Đảng ủy phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan để giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện tốt việc chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, thành phố, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trực tiếp là những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, các chi bộ, đơn vị, nhất là các chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi địa bàn, lĩnh vực cần thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý và đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII để kịp thời và chủ động phát hiện, kiến nghị xử lý những trường hợp cần thiết, không để bất ngờ. Quá trình thực hiện phải đặc biệt đề cao việc giữ vững nguyên tắc, thẩm quyền, nắm vững và đầy đủ các thông tin có liên quan, tổ chức tốt việc phối hợp và sử dụng cán bộ hợp lý để đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng các bước của quy trình làm nhân sự. 

Đảng ủy phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các vụ, chi bộ nghiên cứu, tổng hợp và các đồng chí liên quan giúp Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ động chuẩn bị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nhiệm kỳ XI, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI, qua đó chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, sớm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII v à xây dựng quy chế làm việc khóa XII ngay sau Đại hội, nhất là những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cần được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phát biểu với Đại hội, Bí thư Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Đảng bộ và cơ quan Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống các cơ quan tham mưu của Đảng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến hệ thống chính trị của cả nước. Đảng ủy và các chi ủy cần quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng để có phương pháp, cách thức giáo dục, rèn luyện, quản lý cho phù hợp với đặc thù của từng vụ, đơn vị, xây dựng chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện; chú trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101 của Ban Bí thư. 

Nhiệm vụ trong thời gian tới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là rất nặng nề, phức tạp, phải đối mặt với nhiều thách thức, trong khi tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến khó lường, tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Đảng bộ cần luôn sát cánh cùng Lãnh đạo Ủy ban để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phấn đấu để Đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết và chỗ dựa vững chắc của Ủy ban trong việc góp phần nâng cao hơn nữa năng lực công tác, chất lượng nghiên cứu, tham mưu đề xuất, nắm thông tin nhanh, nhạy, chính xác và xử lý thông tin kịp thời của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức góp phần xây dựng Cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, đúng tầm với cơ quan tham mưu cấp chiến lược của Trung ương Đảng.

Bài liên quan

(0) Bình luận