Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế

TT | 30/03/2018, 16:01

Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Agribank đã đưa ra những định hướng khác nhau cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với từng thời kỳ, góp phần quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Agribank.

Từ những ngày đầu thành lập (26/3/1988), Agribank đã tiếp nhận từ Ngân hàng nhà nước và một số đơn vị khác số lượng lao động đông đảo với trên 32 nghìn cán bộ, số lao động lớn nhất trong 4 ngân hàng chuyên doanh, nhưng chất lượng lao động không đồng đều. Toàn hệ thống Ngân hàng phát triển nông nghiệp khi đó (tiền thân của Agribank) chỉ có 02 phó tiến sỹ, 10% cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng, 50% cán bộ ở trình độ trung cấp, còn lại là sơ cấp và chưa qua đào tạo, số người biết ngoại ngữ (tiếng Anh) ở mức giao dịch đơn giản không quá 10 người.


Trong bối cảnh ấy, song song với hoạt động tinh giảm biên chế, sắp xếp lại lao động, Agribank đã kịp thời đưa ra những chiến lược đào tạo phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc đào tạo và đào tạo lại cán bộ được coi là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp bách vừa lâu dài, bởi lẽ chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian ngắn, hoạt động đào tạo được triển khai quyết liệt, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Chỉ trong hai năm 1993-1994, Ngân hàng đã đào tạo lại cho 7.000 nhân viên, cử 189 người đi nghiên cứu và học tập ở nước ngoài. Tất cả các giám đốc ngân hàng tỉnh, huyện, các kế toán trưởng, và các trưởng phòng nghiệp vụ đều được huấn luyện nghiệp vụ chuyên ngành, được học luật cơ bản. Đồng thời, xác định trình độ ngoại ngữ của cán bộ là một trong những tiêu chí quan trọng giúp Agribank phát triển và hội nhập, Agribank khi ấy đã bồi dưỡng tiếng Anh cho hàng ngàn nhân viên. Đến năm 1995, trong tổng số 21.000 nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp đã có gần 4 nghìn cán bộ có bằng đại học, 47 nhân viên trình độ trên đại học. Đây thực sự là một kết quả đáng khích lệ trong hoạt động đào tạo của Agribank thời kỳ đầu. Đây cũng là tiền đề để Agribank vượt qua khó khăn, vươn lên khẳng định vị thế trong những giai đoạn tiếp theo.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế

Khóa đào tạo của ADB về thẩm định dự án cho cán bộ tín dụng

Trong khoảng thời gian từ 1997-2006, Agribank xác định đào tạo là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm khác như: phát triển hệ thống thông tin, kế toán, hiện đại hóa công nghệ; đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng…; nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và quản lý các khoản vay; phát triển hoạt động quản lý rủi ro… Cụ thể, Agribank xác định đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực và đào tạo bao gồm cả vấn đề tuyển dụng và đãi ngộ để xây dựng và thu hút được một đội ngũ nhân viên tiên tiến tinh thông nghiệp vụ và trung thành với doanh nghiệp.

Năm 2001, Agribank thành lập Trung tâm đào tạo, đây là một quyết sách đúng và tất yếu để đảm bảo cho nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực đào tạo được thực hiện bài bản. Agribank đã tiến hành đào tạo toàn diện từ lãnh đạo đến nhân viên trên mọi lĩnh vực hoạt động, công tác đào tạo đã được nâng lên một vị thế mới, đáp ứng đòi hỏi của toàn hệ thống. Các chương trình đào tạo hàng năm được thiết kế toàn diện, nội dung phong phú. Chương trình đào tạo kỹ thuật viên tin học, quản trị mạng, an ninh mạng, IPCAS giai đoạn 2... được thực hiện giúp cán bộ có những kỹ năng, kiến thức nền tảng, chuẩn bị cho bước ngoặt trong ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động của Agribank. Chương trình đào tạo ngoại ngữ mà cụ thể là tiếng Anh được quan tâm đào tạo để phục vụ các hoạt động có liên quan đến nước ngoài, các chương trình dành cho cán bộ có chức danh được thực hiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế

Lớp Cao học kinh tế Nam Định, 2005

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo nghiệp vụ cụ thể như kế toán, tín dụng, kiểm ngân, thanh toán quốc tế cơ bản và chuyên sâu, sản phẩm dịch vụ ngân hàng... được thực hiện sâu rộng. Các chương trình đào tạo đại học tại chức và hoàn chỉnh kiến thức cao đẳng, đại học... được triển khai mạnh mẽ với mục tiêu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ Agribank. Đến cuối năm 2003, số cán bộ có trình độ đại học trên hệ thống đã vượt con số 50%.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, Agribank triển khai các dự án đào tạo lớn: dự án “Tăng cường năng lực và thể chế” của Quỹ Phát triển Pháp (gọi tắt là dự án AFD III) trị giá 4 triệu ơ-rô, dự án “Tài chính nông thôn II” trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ, và “Tài chính nông thôn III” trị giá 3 triệu đô la Mỹ. Các dự án đã góp phần quan trọng trong việc đổi mới tư duy của những người tham gia vào hoạt động đào tạo. Phải nói thêm rằng: hợp phần đào tạo trong nước của Dự án AFD III, ghi nhận thời gian đào tạo dài kỷ lục với 642 ngày và số chuyên đề đào tạo 67 chuyên đề. Nội dung các chuyên đề đào tạo do Công ty tư vấn KPMG Singapore thiết kế và giám sát. Thực hiện giảng dạy là các giảng viên quốc tế đến từ Trường Quản trị kinh doanh Moore-Đại học Nam Carolina (Hoa Kỳ), Hội các chuyên gia tư vấn ngân hàng liên bang (Hoa Kỳ), Học viện phát triển quản lý Singapore. Kết thúc hợp phần đào tạo trong nước, nhiều học viên được tham gia hợp phần đào tạo ở nước ngoài để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, sẵn sàng cho tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn từ 2007-2017, Agribank có những thay đổi căn bản trong định hướng phát triển nguồn nhân lực. Song song với hoạt động đào tạo, công tác tuyển dụng cán bộ cho Ngân hàng cũng rất được coi trọng, hàng năm, Agribank đã tiến hành tuyển dụng những cán bộ có chất lượng tốt, phù hợp với hoạt động của Agribank. Những năm 2008-2009, trong bối cảnh chung của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với việc cắt giảm nhân sự và lực lượng lao động trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm. Trong thời điểm này, Agribank là một trong không nhiều doanh nghiệp tiến hành tuyển dụng với số lượng lao động lớn để đáp ứng nhu cầu hoạt động. Agribank đã tuyển 5.000 cán bộ trẻ trong năm 2008 và 2009, trong năm 2010, ngân hàng đã tuyển dụng thêm hơn 2.000 cán bộ là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, được đào tạo bài bản. Tại thời điểm này, Agribank đã có số cán bộ lên tới hơn 37.000 người, trong đó trên 70% cán bộ có trình độ đại học trở lên, một con số ấn tượng, vượt xa con số 10% giai đoạn đầu.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu, Agribank đã triển khai xây dựng và thực hiện đề án về công tác cán bộ, viên chức giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp. Đề án đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngay từ khâu tuyển dụng, xác định tiêu chuẩn người lao động đối với từng vị trí chức danh, mạnh dạn xây dựng phương án tuyển dụng lao động đào tạo theo hình thức chuyên sâu nghề nghiệp... Chủ trương của Hội đồng thành viên về luân chuyển, trưng tập người lao động được thực hiện hiệu quả, bổ sung nguồn nhân lực cho các chi nhánh tại địa bàn nông thôn để phát triển sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế

Chương trình đào tạo cán bộ mới tuyển dụng

Năm 2010, Agribank đã thành lập Trường Đào tạo cán bộ (tiền thân là Trung tâm đào tạo) bổ sung những chức năng và nhiệm vụ mới, phù hợp với lộ trình phát triển của Agribank. Hoạt động đào tạo tiếp tục có những bước chuyển cụ thể. Agribank đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo, phù hợp với từng đối tượng lao động. Những chương trình đào tạo: Quản trị ngân hàng hiện đại; Kỹ năng quản lý và lãnh đạo; Quản trị rủi ro; Quản trị nguồn nhân lực; nghiệp vụ: Thanh toán quốc tế cơ bản, chuyên sâu; Kinh doanh ngoại hối; Phân tích tài chính doanh nghiệp và thẩm định dự án đầu tư; Nghiệp vụ Ngân hàng cơ bản; Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế nâng cao; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng; Kiểm tra kiểm soát nội bộ; Văn thư lưu trữ; Tiếng Anh, Pháp luật trong hoạt động ngân hàng, Marketing; Kỹ năng phát triển quan hệ khách hàng, tiếp thị và bán sản phẩm ngân hàng; Kỹ năng chăm sóc khách hàng, Luật đấu thầu cơ bản, nâng cao… Tổng số người lao động được đào tạo đã tăng từ hơn 129 000 lượt người năm 2013 lên hơn 134000 lượt người năm 2015...

Bên cạnh việc tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo, Agribank đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường đại học hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Ngân hàng Việt Nam. Agribank đồng thời duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các cơ sở đào tạo trong ngành Ngân hàng. Ngoài ra, Agribank đã mời chuyên gia của các ngân hàng nước ngoài có uy tín và kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngân hàng đến trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Agribank lựa chọn những đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo uy tín như: Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại thương Hà Nội, Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học quốc gia Hà Nội, Viện Quản trị kinh doanh-Đại học FPT….để tổ chức các chương trình đào tạo quan trọng.

Trong năm 2018, Agribank tiếp tục đưa ra các giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho tiến trình cổ phần hóa trong thời gian tới. Agribank ưu tiên thực hiện các chương trình đào tạo chuyên sâu, trẻ hóa đội ngũ nhân viên và cán bộ quản lý, tạo sự đột phá về tư duy và kỹ năng lao động, đa dạng hóa hình thức đào tạo, tập trung tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức bộ trợ cho cán bộ, dành ngân sách hợp lý cho hoạt động đào tạo... Agribank đã và đang chuẩn bị những hành trang vững chắc để sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Bài liên quan
Agribank cung cấp dịch vụ tài khoản thanh toán số đẹp cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Bạn muốn sở hữu số tài khoản ngân hàng mang ý nghĩa may mắn trong cuộc sống và công việc? Bạn muốn sở hữu số tài khoản là ngày sinh nhật bạn hoặc là con số có ý nghĩa riêng đối với bạn? Hãy đến Agribank để được lựa chọn số tài khoản thanh toán theo đúng sở thích của mình.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sẵn sàng đổi mới, khẳng định vị thế