Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/1/2023

TAQS Khu vực 1- Quân khu 3: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2016

18/7/2016 18:02 UTC+7
(Công lý) - Nhờ nỗ lực trong hoạt động xét xử, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2016.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2016 do Quân khu và Cục chính trị phát động với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Cục chính trị Quân khu, cán bộ, nhân viên TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 quán triệt chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và quy chế hoạt động của ngành, đảm bảo cơ quan tuyệt đối an toàn. Trong 6 tháng đầu năm, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã thụ lý và giải quyết 100% vụ án. Chất lượng xét xử các vụ án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội. Để tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự tại các đơn vị nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho quân nhân. 

Đặc biệt, 6 tháng qua, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã tổ chức thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã quán triệt thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về các nội dung như: Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật nghĩa vụ Quân sự; Luật Quân nhân chuyên nghiệp; Luật Công nhân và Viên chức Quốc phòng năm 2015.

Cùng với đó, TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 đã tổ chức các buổi luận bàn về những điểm mới của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi 2015 nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn. TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 còn thường xuyên chú trọng công tác học tập và nâng cao trình độ cho độ ngũ cán bộ nhân viên, nghiên cứu, xây dựng đề cương và triển khai viết chuyên đề nghiệp vụ có ý nghĩa về mặt lý luận, đảm bảo tính thực tiễn cao. TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 cũng đã tổ chức 2 buổi hội thảo chuyên môn, 4 buổi rút kinh nghiệm và 3 buổi học tập chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo chất lượng. 100% số cán bộ, nhân viên tham gia học tập nghiệp vụ đầy đủ theo quy định của Tòa án quân sự Trung ương, Quân khu và Cục chính trị Quân khu.

TAQS Khu vực 1- Quân khu 3: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2016

Một buổi phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 242 - Quân Khu 3

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Hoàng Hữu Quý, Chánh án TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 cho biết: Để có được thành tích trên, tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đoàn kết một lòng, vượt quan khó khăn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, cán bộ, nhân viên TAQS Khu vực 1- Quân khu 3 quyết tâm đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan nghiệp vụ cấp trên vào công tác thụ lý, giải quyết án, tạo bước đột phá trong công tác giải quyết án. Tích cực, chủ động trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường xét xử lưu động, duy trì, chấp hành nghiêm kỷ luật, xây dựng một đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện.

Ngọc Anh - Thúy Hòa

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật