Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp

Trần Quang Huy | 31/01/2018, 21:42

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn tại Họp báo đầu năm do TANDTC tổ chức ngày 31/1.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình và Phó Chánh án TANDTC: Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ chủ trì buổi họp báo

Hôm nay, TANDTC tổ chức Họp báo đầu năm 2018 nhằm điểm lại quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và đề ra phương hướng công tác năm 2018. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ cùng chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC; đại diện TAND TP Hà Nội; phóng viên, nhà báo của 29 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của các Tòa án, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Chánh Văn phòng TANDTC nêu rõ: năm 2017, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho các Tòa án là hết sức nặng nề, số lượng các loại vụ việc mà Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng hơn nhiều so với các năm trước, tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp. Mặt khác, nhiều quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của Tòa án được sửa đổi, bổ sung và mới đi vào thực tiễn; quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp theo mô hình tổ chức của Luật Tổ chức TAND năm 2014… đã tác động không nhỏ tới việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Tòa án.

Tuy nhiên, với việc chủ động đề ra nhiều chủ trương, giải pháp rất thiết thực, mang tính đột phá và tổ chức thực hiện quyết liệt trong toàn hệ thống, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án các cấp, nên trong năm qua, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Từ ngày 1/10/2016 đến ngày 30/9/2017, các Tòa án đã giải quyết được 438.625 vụ việc trong tổng số 491.384 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 89,3; sổ vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ việc đã thụ lý tăng 28.232 vụ (tăng 6,1%); đã giải quyết tăng 33.549 vụ (tăng 8,3%); tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án là 1,3%, đáp ứng được yêu cầu Quốc hội đề ra. Công tác giải quyết khiếu nại về tư pháp dần đi vào nề nếp, bảo vệ kịp thời các quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Các TAND cấp cao và TANDTC đã giải quyết 7.097/18.067 đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; giải quyết 4.875/5.005 khiếu nại các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng.

TAND các cấp còn tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật; công tác hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật có nhiều đổi mới theo hướng huy động trí tuệ, tâm huyết của đông đảo những người đã và đang công tác trong hệ thống Tòa án cũng như những nhà khoa học pháp lý. Số lượng các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật tăng mạnh so với các năm trước, qua đó tháo gỡ nhiều vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn xét xử nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Kỷ cương, kỷ luật cũng được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ và việc thực hiện trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức Tòa án các cấp được đẩy mạnh, qua đó chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ Thẩm phán trong thực thi công vụ.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình trả lời các câu hỏi của phóng viên

Ngoài ra, TANDTC đã triển khai nghiêm túc việc thi tuyển chọn Thẩm phán theo quy định của Luật Tổ chức TAND năm 2014; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tinh giản biên chế theo đúng chủ trương của Đảng và các văn bản hưởng dẫn của Nhà nước, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh.

Cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc được tăng cường, giúp cho các Tòa án đảm bảo ngày càng tốt hơn các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác thi đua, khen thưởng cũng có nhiều đổi mới; các chỉ tiêu thi đua được xây dựng gắn với công tác chuyên môn, qua đó động viên, khuyến khích cán bộ, công chức nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác hợp tác quốc tế được tăng cường; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của cả hệ thống. góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Qua tổng kết công tác năm 2017, hệ thống TAND đã bình chọn 10 sự kiện hoạt động nổi bật, đó là: 1- Thực hiện việc công bố bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của TAND. 2- Tổ chức Hội nghị Chánh án 4 cấp để bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử. 3- Xây dựng và phát sóng thường kỳ "Chương trình truyền hình TAND”. 4- Lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến đến TAND các cấp. 5- Triển khai mô hình phòng xét xử mới. 6- Tòa án các cấp xét xử kịp thời nghiêm minh nhiều vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng và những vụ án được dư luận xã hội quan tâm. 7- Thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán. 8- Khai trương Trang án lệ trên Cổng thông tin điện tử. 9- Ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND. 10- Tổ chức thành công chương trình giao lưu nghệ thuật Biển đảo quê hương”.

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp

Các phóng viên, nhà báo tham dự buổi họp báo

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác TAND năm 2018, TANDTC đề ra 10 nhiệm vụ, trong đó tập trung triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Thực hiện quyết liệt 14 giải pháp đã được xác định tại Hội nghị Chánh án Tòa án 4 cấp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành; mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở và trang cấp các trang thiết bị làm việc cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Đánh giá về công tác phối hợp công tác giữa TAND các cấp với các cơ quan báo chí, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao tầm quan trọng của truyền thông đối với tuyên truyền về hoạt động của TAND, TAQS trong những năm qua. Các thông tin về Tòa án cơ bản đảm bảo sự chính xác, khách quan, đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại để Tòa án khắc phục. Thành công của Tòa án năm 2017 trên tất cả các mặt công tác có sự đóng góp lớn của đội ngũ báo chí.

Cũng tại buổi họp báo, các phóng viên, nhà báo đã đặt ra hơn 10 câu hỏi liên quan đến các mặt hoạt động của hệ thống TAND trong năm qua và những dự định thực hiện trong năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo TANDTC, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trao đổi và trả lời thẳng thắn các câu hỏi của báo chí về những vấn đề như: mô hình phòng xét xử mới theo BLTTHS, BLHS năm 2015; đưa vào sử dụng trang phục áo choàng trong xét xử; việc xét xử các đại án lớn năm 2017; quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong TAND; vấn đề bồi thường oan sai…

Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp

Toàn cảnh buổi họp báo

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cũng đã trả lời các câu hỏi của báo chí về công bố bản án trên mạng internet nhằm tăng cường sự tiếp cận và giám sát đối với hoạt động xét xử của Tòa án; áp dụng hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến tới tất cả các Tòa án trong toàn quốc…

Vấn đề về ban hành, áp dụng án lệ; các dấu ấn công tác cải cách tư pháp… cũng được Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trả lời một cách thỏa đáng để các cơ quan báo chí có cái nhìn đa chiều, sâu hơn về hoạt động của Tòa án.

Kết thúc buổi họp báo, thay mặt Ban cán sự Đảng và lãnh đạo TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục cộng tác, đồng hành với TAND, TAQS các cấp. Bên cạnh đó, Tòa án các cấp cũng sẵn sàng tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông tiếp cận thông tin để phản ánh một cách kịp thời, sinh động về các hoạt động của Tòa án.

Bài liên quan
TAND TP Hà Nội: Điểm sáng trong công tác xét xử của hệ thống Toà án
Trong những năm qua, TAND hai cấp TP Hà Nội được biết đến là một đơn vị có bề dày truyền thống nổi bật về mọi mặt, luôn biết cách vươn mình vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở thành điểm sáng trong công các xét xử của hệ thống Toà án.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với TAND các cấp