Đời sống

Lương khu vực công sẽ tiệm cận khối doanh nghiệp sau cải cách tiền lương

PV 05/11/2023 16:28

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi các đại biểu báo cáo bổ sung về vấn đề thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, phục vụ phiên chất vấn đầu tuần tới.

Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Theo đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Điều này, một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời, hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư; tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ.

eqwtwtw3tw.png
Ảnh minh họa.

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 01/7/2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Về nguồn tài chính, thời gian qua, ở Trung ương đã tiến hành sắp xếp, giảm 17 cấp tổng cục; giảm 8 cục, 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ; còn ở địa phương giảm được 7 sở, 6 tổ chức hành chính khác, qua đó góp phần tinh giản biên chế - cơ sở tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đây cũng là giải pháp được Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra nhằm hướng tới giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo làm cơ sở để thực hiện chế độ tiền lương trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, sau khi lộ trình cải cách chính sách tiền lương được thông qua, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện; phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trình Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với khu vực Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, qua đó mức lương cao nhất của công chức là 14,4 triệu đồng/tháng; mức thấp nhất là 2,43 triệu đồng/tháng.

Trong khi lương tháng tối thiểu dành cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp:

Vùng I hiện là 4,68 triệu đồng;

Vùng II 4,16 triệu,

Vùng III 3,64 triệu;

Vùng IV là 3,25 triệu đồng.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ chất vấn lĩnh vực Nội vụ, cùng với các lĩnh vực tư pháp; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thanh tra; Tòa án; Kiểm sát; Kiểm toán, sẽ bắt đầu từ sáng ngày 7/11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương khu vực công sẽ tiệm cận khối doanh nghiệp sau cải cách tiền lương