Giao thông

Lựa chọn xong nhà thầu thi công cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang

Nguyễn Liên 18/11/2023 - 15:10

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 77km với tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng, dự kiến trong tháng 11 này sẽ hoàn thành ký kết với các nhà thầu thi công.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, trong tổng số 27 gói thầu của dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang hiện có 20 gói đã lựa chọn được nhà thầu, trong đó có 4/7 gói thầu xây lắp; 7 gói thầu còn lại đang thực hiện công tác đánh giá theo quy định, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng trong tháng 11/2023.

cao-toc.jpg
Máy móc thiết bị tập trung thi công dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang.

Về công tác kiểm kê ngoài thực địa, địa phận TP. Tuyên Quang đã kiểm kê được 262/271 hộ gia đình, tổ chức; Địa phận huyện Yên Sơn đã kiểm kê được 583/618 hộ gia đình, tổ chức; Địa phận huyện Hàm Yên đã kiểm kê được 1.602/1.604 hộ gia đình, tổ chức.

Đối với 521 hộ phải tái định cư đã được bố trí vào 24 khu. Hiện, công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp đang được tiến hành. Công tác di dời công trình hạ tầng dự kiến thực hiện với 47 vị trí. Chủ đầu tư đang triển khai khảo sát xác định các công trình, hạng mục hạ tầng kỹ thuật và phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, xác định công tác GPMB là một trong những yếu tố quyết định đến tiến độ triển khai thi công của dự án, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp chức năng. Đến nay, công tác GPMB của dự án đang được triển khai theo đúng quy định, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra và phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2023.

cao-toc-hg.jpg
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai sẽ kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và Hà Giang.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang có tổng chiều dài 77km với tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng.

Điểm đầu tại nút giao đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ với QL2D, thuộc địa phận xã Nhữ Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Điểm cuối tại Km77+00, khớp nối với dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 12m, bề rộng mặt đường 7m.

Công tác GPMB thực hiện theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 25,25m.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lựa chọn xong nhà thầu thi công cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang