Lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Hội nghị TW 9

Ngọc Mai| 07/10/2018 10:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư", Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Hội nghị TW 9

Ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trả lời câu hỏi của các phóng viên

Tại cuộc họp Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tổ chức chiều 6/10, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc nêu gương; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Thường trực cấp ủy các cấp...

Nghị quyết về Chiến lược phát triển biển có nhiều ý tưởng mới

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Bộ trưởng, nội hàm về phát triển bền vững đó là phát triển kinh tế phải hài hòa với bảo đảm phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Xuyên suốt trong tư tưởng và nhận thức của mỗi người, biển được hiểu theo nghĩa rộng không chỉ kinh tế biển, còn liên quan đến việc kết nối giữa đất liền và biển; tận dụng tiềm năng, lợi thế của biển để phát triển đất nước.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có nhiều ý tưởng mới, đặc biệt là hướng tầm nhìn đến năm 2045 - đúng vào năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch trong 5 năm để tính toán điều kiện thực thi, bảo đảm phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển của Việt Nam.

Tiếp tục hoàn thiện Quy định về trách nhiệm nêu gương

Liên quan dự thảo "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương", ông Vũ Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Trung ương đã thống nhất cao ban hành Quy định này.

Quy định về trách nhiệm nêu gương là vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, vì vậy Ban Tổ chức Trung ương rất thận trọng trong nghiên cứu. Trung ương thống nhất cao ban hành, nhưng Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện và xin thêm ý kiến Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương trước khi ban hành trong thời gian sớm nhất.

“Về nội dung, trong quá trình hoàn thiện chắc chắn sẽ có những điều chỉnh. Nhưng cho tới bây giờ, những vấn đề trong dự thảo vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện”, ông Vũ Thanh Sơn nói.

Theo vị Phó Vụ trưởng, mặc dù đang trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện, nhưng trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 8, một số báo đăng tải nội dung của Quy định này nhưng sai lệch với các nội dung Ban Tổ chức Trung ương đang nghiên cứu.

Ông Vũ Thanh Sơn khuyến nghị các cơ quan báo chí cần cẩn trọng về vấn đề này, không nên đăng một bản thảo không rõ ràng, gây sai lệch thông tin và ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.

Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Giải đáp câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, theo chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ 9 vào tháng 12/2018 để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, theo Quy định số 262-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

"Theo quy định của Đảng, Nhà nước, việc lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí này sẽ được tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu và phê chuẩn. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, theo đề nghị của Bộ Chính trị sẽ có kỳ họp thứ 9 để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, ngoài ra, Trung ương còn xem một số vấn đề quan trọng khác”, ông Lê Quang Vĩnh nói.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào Hội nghị TW 9