Lạng Sơn: Cam kết thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng

Việt Bắc | 28/09/2021, 05:49

Để chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường học....) thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có báo cáo tổng hợp nhu cầu vốn, kế hoạch và cam kết thực hiện tốt việc giải ngân  hơn 1.100 tỷ đồng trong các năm 2021-2022.

Ngày 25/9 vừa qua, ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ký ban hành văn bản số 406/BC-UBND, gửi đến Ủy ban Dân tộc. Văn bản này là báo cáo tổng hợp nhu cầu vốn, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn đầu tư công ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong quý IV năm 2021 và năm 2022.

anh-1-1-.jpg
Ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trong buổi kiểm tra phát triển kinh tế, hội nhập tỉnh Lạng Sơn.

Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn 2021 – 2022 là hơn 1.100 tỷ đồng

Báo cáo cho biết, hiện tổng số xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 200 xã, bao gồm 199 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, 103 xã thuộc khu vực I (xã bước đầu phát triển), 08 xã khu vực II (xã còn khó khăn) và 88 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn). 

Đồng thời, theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn có 644 thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, 84 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I, 24 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II và 536 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực III.

Để chủ động, kịp thời triển khai thực hiện các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường học....) thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 299/UBND-KT ngày 17/3/2021, về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các sở, ban, ngành và UBND các huyện đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuẩn bị hồ sơ dự án thuộc Chương trình này.

Kết quả bước đầu cho thấy, trong các năm 2021 – 2022, UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến thực hiện 1.057 công trình xây dựng kết cấu, hạ tầng (thuộc các dự án 1, 2, 4). Từ đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025 là 11.000 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư là gần 4.500 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn thuộc đối tượng địa phương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 70% trở lên, kiến nghị ngân ách trung ương bảo đảm 100% nguồn vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG dân tộc và miền núi.

“Dự kiến tổng mức vốn đầu tư công để thực hiện chương trình năm 2021 và năm 2022 là 1.116.828,5 triệu đồng, bằng 25% tổng nhu cầu vốn đầu tư công cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2021 chiếm 5% tương đương với 223.365,7 triệu đồng và năm 2022 chiếm 20% tương đương với 893.462,8 triệu đồng”, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo dự kiến nhu cầu vốn.

Cam kết thực hiện tốt việc giải ngân

Theo như văn bản số 406 /BC-UBND ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký, hiện nay nguồn vốn của Chương trình MTQG dân tộc và miền núi chưa được Trung ương giao kế hoạch vốn cho tỉnh. Trong khi đó, tỉnh này đã đặt mục tiêu dự kiến quý IV năm 2021 phấn đấu giải ngân 5% tổng kế hoạch vốn cả giai đoạn 2021-2025, đồng thời kiến nghị kéo dài thời gian giải ngân vốn năm 2021 đến hết năm 2022. Đến hết năm 2022 dự kiến giải ngân đạt tỉ lệ 96% - 100% kế hoạch vốn được giao và bằng 25% tổng nhu cầu vốn đầu tư công cả giai đoạn 2021-2025.

Ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng cho hay, sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG dân tộc và miền núi, tỉnh này sẽ giao Ban Dân tộc tham mưu hướng dẫn thực hiện

kịp thời các nội dung thuộc Chương trình. Khi có quyết định phân bổ vốn của Trung ương, tỉnh này sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan tham mưu phân bổ vốn chi tiết cho từng địa phương, từng danh mục công việc cụ thể. 

Đồng thời, tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh để thống nhất chỉ đạo chung 03 Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát đối tượng, phạm vi, địa bàn thụ hưởng, nội dung thực hiện, danh mục công trình dự án, quy mô đầu tư, nhu cầu vốn, tổng hợp kế hoạch đầu tư hằng năm và cả giai đoạn 2021-2025. 

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng dự kiến thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi: các sở, ban ngành, UBND các huyện chủ động công tác rà soát, khảo sát sơ bộ, xác định quy mô, nội dung, nhu cầu vốn đầu tư các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo danh mục, nội dung đã đăng ký, phù hợp với tiêu chí, định mức dự kiến.

“Để đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công tác giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo thực hiện 5 giải pháp quan trọng đã đề ra. UBND tỉnh Lạng Sơn cam kết phấn đấu đến hết năm 2022 giải ngân 25% vốn đầu tư công trên tổng số vốn đầu tư công thuộc Chương trình MTQG dân tộc và miền núi của giai đoạn 2021-2025”, ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Bài liên quan
Lạng Sơn: Nỗ lực gỡ vướng trong công tác giảm nghèo
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lạng Sơn cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác giảm nghèo của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, do đó, Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu chung là phấn đấu thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tối đa tái nghèo và phát sinh nghèo

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lạng Sơn: Cam kết thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng