KMR chào bán 6 triệu cp cho Mirae Fiber và Chủ tịch HĐQT để nhập khẩu máy móc thiết bị

02/01/2014, 10:24

CTCP MIRAE (HOSE: KMR) công bố triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 60 tỷ.

Theo đó, KMR sẽ phát hành 6 triệu cp, tương đương giá trị 60 tỷ đồng. Trong đó,  CTCP Mirae Fiber sẽ góp 56 tỷ đồng và ông Shin Young Sik - Chủ tịch HĐQT công ty góp 4 tỷ đồng bằng tiền.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Công ty Mirae Fiber Tech (56 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (4 tỷ đồng).

Đây là phương án chào bán 6 triệu cổ phiếu đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/04/2013 được KMR triển khai lại do công ty đã hủy phương án phát hành trước đó vì có khoản ngoại trừ liên quan đến việc chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Công ty Mirae Fiber Tech và UBCK yêu cầu phải giải quyết xong các khoản nợ này trước khi phát hành. Sau khi Công ty Mirae Fiber Tech thanh toán hết các khoản nợ quá hạn nên HĐQT quyết định hoàn nhập toàn bộ khoản dự phòng phải thu khó đòi của công ty này.

Trước đó, ông Shin Young Sik đăng ký bán thỏa thuận 1,121,430 cp cho các cổ đông chiến lược của công ty từ ngày 31/12/2013 đến 27/01/2014.

Minh Hằng


Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
KMR chào bán 6 triệu cp cho Mirae Fiber và Chủ tịch HĐQT để nhập khẩu máy móc thiết bị