Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI

Xuân Lan | 15/10/2020, 11:30

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã khai mạc trọng thể với sự tham dự của 444 đại biểu, đại diện cho đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc sáng ngày 15/10

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu khia mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết, sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm các nguyên tắc, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành công việc tổ chức đại hội 2.091 đảng bộ cơ sở, 63 đảng bộ quận, huyện và cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ thành phố được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen những diễn biến phức tạp trên thế giới và khó khăn trong nước tác động bất lợi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống cách mạng “bản lĩnh, kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình”, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, TP Hồ Chí Minh giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước; hoàn thành 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, trong đó 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hạ tầng và dịch vụ đô thị đạt nhiều kết quả thiết thực. Văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển. Chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, có công có nhiều tiến bộ. Năm 2020, thành phố đã quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 thành công với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả có ý nghĩa.

TP Hồ Chí Minh là một địa phương đi đầu trong việc tiếp thu ý kiến của nhân dân, báo chí, các kết quả giám sát của MTTQ Việt Nam, của HĐND, của Đoàn đại biểu Quốc hội, để xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống suy thoái, tham nhũng. Thái độ lắng nghe của TP thể hiện qua việc Thành ủy đã ban hành Quy định 1374, quy định trách nhiệm của cấp ủy các cấp phải lãnh đạo và giám sát việc tiếp nhận ý kiến của Nhân dân.

Qua đó, hơn 2 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 8.778 thông tin phản ánh và đã xử lý được 8.660 tin, đạt tỷ lệ trên 98% ý kiến phản ánh của nhân dân và các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Qua đó đã kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật 328 đảng viên, 378 công chức, viên chức đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Ban Thường vụ Thành ủy đoàn kết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy chế làm việc, có tính chiến đấu, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân TP, có nhiều nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo để tạo cơ chế và mô hình mới phát triển TP, vì cả nước, cùng cả nước.

Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, về tổng thể, 5 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh hơn, kinh tế tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, văn hóa, chất lượng đời sống người dân được nâng cao. GRDP/người của TP Hồ Chí Minh là hơn 6.300 USD vào năm 2020.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ, yếu kém lớn nhất của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh là chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của TP, của hợp tác vùng và hợp tác quốc tế để TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Cùng với đó, công cuộc chống tham nhũng, suy thoái đã có tiến bộ, song chưa căn bản, chưa đáp ứng yêu cầu của Đảng, của Nhân dân và đòi hỏi phát triển của TP Hồ Chí Minh.

Trước thực tế này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần này có nhiệm vụ rất quan trọng: phát huy trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ. Thông qua đó để thảo luận, đóng góp sâu sắc cho các dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XIII của Đảng cũng như kiểm điểm đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và Nhân dân TP là tập trung trí tuệ thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tiếp tục phát triển TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, định hướng 2045.

Tinh thần đặt ra là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Dẫn lại lời dạy của Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nêu: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Chính vì vậy, đại hội có trách nhiệm lựa chọn các đồng chí có đức, có tài, có mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XI và bầu Đoàn đại biểu chất lượng, tiêu biểu cho ý chí, năng lực và nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI