Tiêu điểm

Kết nối dữ liệu công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND

Mai Đỉnh 22/03/2024 - 14:34

Ngày 22/3, tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến chuyên đề “Chuyển đổi số, xây dựng, kết nối dữ liệu công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND". Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự tại điểm cầu trung tâm có đại diện lãnh đạo và toàn bộ công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp TANDTC; đại diện lãnh đạo và công chức làm công tác văn thư, tổng hợp tại các đơn vị TANDTC.

Tham gia tại các điểm cầu: Vụ Công tác phía Nam; TAND cấp cao; TAND cấp tỉnh, huyện; TAQS các cấp là Vụ trưởng, Chánh án; công chức đang công tác tại phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng; công chức đang làm công tác CNTT của đơn vị.

Hội nghị thực hiện theo các chỉ đạo, chương trình kế hoạch triển khai hoạt động chuyển đổi số trong TAND. Trong đó có việc thực hiện nhiệm vụ kết nối chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) TAND với Cơ sở giữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước theo Nghị quyết của Đảng và các Đề án của Chính phủ.

Hội nghị còn giúp cho các CBCCVC Tòa án hiểu hơn về chuyển đổi số, kết nối CSDLQG về CBCCVC và phần mềm quản lý CBCCVC, người lao động trong TAND sẽ được hoàn thiện và triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực là một trong ba trụ cột đột phá chiến lược đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Để có cơ sở đề xuất những giải pháp phát triển nguồn nhân lực, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đội ngũ CBCCVC và người lao động trong các cơ quan nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

hoi-nghi-chuyen-doi-so1.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, để đề xuất những giải pháp hay những mục tiêu đạt đến, cần phải có thông tin về thực trạng. Do đó, những cơ sở dữ liệu này sẽ giúp các cơ quan yêu cầu về số lượng biên chế dựa trên chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; hoặc từ cơ sở dữ liệu này, chúng ta có thể tiến hành đánh giá, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ một cách hiệu quả, chính xác và nhanh chóng.

Cũng theo Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng, hệ thống TAND đã triển khai xây dựng phần mềm quản lý CBCCVC vào năm 2013, tuy nhiên cũng gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện. Đồng chí Phạm Quốc Hưng đặc biệt lưu ý đối với việc thực hiện cập nhật vào phần mềm mới lần này (được nâng cấp mới dựa trên phần mềm cũ). Nhiệm vụ này không chỉ đáp ứng trong chuyển đổi số, công tác quản lý cán bộ trong hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn công tác khác của TAND, mà còn đáp ứng nhu cầu phục vụ cơ sở dữ liệu chung của quốc gia về việc thống nhất trong quản lý CBCCVC.

hoi-nghi-chuyen-doi-so2.jpg
Ông Phạm Quang Tuyến, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng, Thư ký Tổ công tác 06 của Bộ Nội vụ thông báo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về Chuyển đổi số.

"Hội nghị sẽ được nghe các chuyên gia của Bộ Nội vụ, VNPT trao đổi những mục đích, yêu cầu của chuyển đổi số để từ đó chúng ta thống nhất về nhận thức, cũng như tạo quyết tâm chính trị để đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong quản lý cán bộ của TAND và trực tiếp nhất là việc triển khai phần mềm về quản lý cán bộ mới trong thời gian gần đây", Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng nói.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Chánh án TANDTC yêu cầu các đại biểu tham gia hội nghị tập trung, lắng nghe và tiếp thu những chủ trương, định hướng lớn về chuyển đổi số, cũng như tác nghiệp cụ thể đối với phần mềm mới.

hoi-nghi-chuyen-doi-so5.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phạm Quang Tuyến, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng, Thư ký Tổ công tác 06 của Bộ Nội vụ đã thông báo chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; xây dựng CSDLQG về CBCCVC kết nối phần mềm/CSDL về CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương; kết quả đã thực hiện; mô hình triển khai thành công; kế hoạch 2024.

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Việt Hưng, Quản trị dự án CSDLGQ về CBCCVC VNPT đã thông tin về tình hình kết nối dữ liệu của các bộ ngành nói chung và Tòa án nói riêng.

Tiếp đó, hội nghị đã được chuyên viên phân tích nghiệp vụ VNPT giới thiệu tổng quan về giao diện phần mềm; các tính năng và hướng dẫn nhập liệu dữ liệu, sử dụng khai thác phần mềm quản lý CBCCVC TAND.

hoi-nghi-chuyen-doi-so6.jpg
Đại diện VNPT thông tin về tình hình kết nối dữ liệu của các bộ ngành nói chung và Tòa án nói riêng.

Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC, hạn cuối cùng đối với hệ thống TAND phải cập nhật, đồng bộ dữ liệu vào CSDLQG trước ngày 30/4/2024. Theo đó, dự kiến đầu tháng 4/2024, Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC sẽ hoàn thiện phần mềm quản lý CBCCVC TAND, đồng thời triển khai đồng bộ, tập huấn và hướng dẫn cập nhật thông tin đối với các đơn vị thuộc TAND vào phần mềm trên.

hoi-nghi-chuyen-doi-so3.jpg
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ VNPT giới thiệu hướng dẫn nhập liệu dữ liệu, sử dụng khai thác phần mềm quản lý CBCCVC TAND.
hoi-nghi-chuyen-doi-so4.jpg
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Quyết định số 893/QĐ ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước, với mục tiêu chung: Thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý CBCCVC trong các cơ quan nhà nước theo hướng hiện đại, là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nên kinh tế số, xã hội số.

Đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu CBCCVC của các bộ, ngành, địa phương; cơ sở dữ liệu quốc gia ở các lĩnh vực khác, góp phần vào quá trình xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý CBCCVC, góp phân xây dựng một nên hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối dữ liệu công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống TAND