Ích lợi là có thật

Bảo Dân | 23/08/2020, 10:03

Trong chương trình xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính, việc đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) các thủ tục dịch vụ công trực tuyến trở thành nhu cầu cấp bách.

Đây sẽ là thước đo để kiểm chứng cố gắng của các bộ ngành, các địa phương. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, thời gian qua đã có nhiều nơi làm quyết liệt nhưng nhiều nơi chỉ làm có mức độ.

Có thủ tục đưa lên nhưng quy trình không tốt, vẫn vòng vèo, thì vẫn làm khó và là rào cản với người dân và doanh nghiệp. Điều này, theo Bộ trưởng, cần đặt ra vấn đề cấu trúc lại hệ thống thủ tục để tạo thuận lợi nhất cho người dân khi đưa thủ tục lên Cổng DVCQG. Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến để hướng tới một nền hành chính không giấy tờ, nhất là từ đầu nhiệm kỳ này Chính phủ đang từng bước để thực hiện và bước đầu đã có tín hiệu khả quan.

Theo đó, Chính phủ đã nỗ lực thực hiện rất nhiều việc cụ thể. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu, về mã định danh điện tử của các cơ quan… Đặc biệt, một số nền tảng hệ thống thông tin có ý nghĩa quan trọng, mang tính đổi mới, thay đổi phương thức, lề lối làm việc, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhận được sự ủng hộ, phản hồi tích cực của các cá nhân, tổ chức.

Theo báo cáo, trục liên thông văn bản quốc gia từ tháng 3/2019 đến nay đã có trên 2,2 triệu văn bản được gửi nhận. Hệ thống e-Cabinet tính từ tháng 6/2019 đã phục vụ 18 phiên họp của Chính phủ và xử lý 439 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế cho việc in ấn, phát hành 129.000 bộ hồ sơ, tài liệu giấy và tiết kiệm rất lớn về thời gian.

Được biết, từ tháng 12/2019, khi Cổng DVCQG khai trương đến nay đã có hơn 53,7 triệu lượt truy cập, hơn 205 nghìn tài khoản đăng ký 1 lần, trên 12,6 triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái, trên 228 nghìn hồ sơ được thực hiện…Tổng chi phí tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến khoảng 6.490 tỷ đồng mỗi năm, trong đó riêng Cổng DVCQG đóng góp khoảng 3.036 tỷ đồng.

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2020, đã kết nối với 16 bộ, cơ quan, 20 chế độ báo cáo và 61/200 chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Khi điện tử hóa các báo cáo, quy định từ cấp xã, huyện, tỉnh và bộ, ngành lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết nối qua hệ thống, ước tính sẽ tiết kiệm được cho ngân sách 460 tỷ đồng mỗi năm.

Tới đây, khi dịch vụ công thứ 1.000, với những nội dung được người dân và doanh nghiệp quan tâm, được thực hiện qua Cổng cho thấy nỗ lực cải cách để điện tử hóa các dịch vụ là điều có thật.

Các chuyên gia đánh giá, công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành đã có những kết quả thiết thực. Tháng 5/2020, Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ…

Do đó, cải cách thực chất, tạo sự thông thoáng thật sự, đem lại lợi ích thật sự cho doanh nghiệp, cho đất nước cũng là lợi ích của chính các bộ ngành, địa phương.

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ích lợi là có thật