Tin địa phương

Huyện Tân Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

Lê Đại 03/05/2024 06:35

Đối với huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực y tế đang đóng góp một phần không nhỏ vào thành công trong công tác khám chữa bệnh, kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm chi phí và mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Huyện Tân Yên đã đặc biệt chú trọng đến việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, CĐS trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, huyện Tân Yên có kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư vấn, khám chữa bệnh, chuyển tuyến, chuyển viện và thanh toán viện phí nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho người bệnh. Tích cực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới từ tuyến tỉnh. Từ đó, đào tạo, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu về tuyến huyện, xã và y tế tư nhân. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở.

sk-dien-tu.png
Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế huyện Tân Yên mang lại nhiều tiện ích.

Bên cạnh đó, huyện Tân Yên còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện CĐS trong hoạt động y tế dự phòng, y tế cơ sở. Huyện Tân Yên đã triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 thuộc lĩnh vực y tế theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 25/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Thực hiện, báo cáo, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện, phục vụ công tác dự báo, nhằm đưa ra các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm kịp thời, hiệu quả. Hệ thống sổ sức khỏe điện tử của mỗi người dân trên địa bàn huyện tiếp tục được hoàn thiện. Từ năm 2025 trở đi, Tân Yên phấn đấu trên 95% dân số toàn huyện được quản lý sức khỏe điện tử. Công tác theo dõi, quản lý sức khỏe có sự kết nối liên thông khi tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện và quản lý dữ liệu y tế cơ sở thống nhất với hệ thống y tế trong tỉnh và cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Tân Yên đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế