Đời sống

Hội thảo khoa học về giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Ngọc Minh 29/09/2023 12:46

Ngày 29/9, Sở Tư pháp tỉnh TT-Huế tổ chức Hội thảo khoa học về các giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân. Hội thảo đã thu hút nhiều tham luận, ý kiến đóng góp, các giải pháp thiết thực nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 5 tham luận và nhiều ý kiến đến từ phía các nhà khoa học và cơ quan quản lý nhà nước, địa phương trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

hoi-thao-ve-giai-phap-tiep-can-phap-luat-2-.jpg
Tại Hội thảo

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các tham luận, ý kiến tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, có giá trị đóng góp sâu sắc, đáp ứng mục tiêu xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả, toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Đồng thời, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

hoi-thao-ve-giai-phap-tiep-can-phap-luat-1-.jpg
hoi-thao-ve-giai-phap-tiep-can-phap-luat-3-.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Thanh Sơn, Sở Tư pháp sẽ tiếp thu, tổng hợp toàn bộ các tham luận, ý kiến để làm tư liệu phục vụ cho quá trình đưa Đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân ngày càng đi sâu vào cuộc sống và phát huy một cách hiệu quả, thực chất nhất.

Góp phần xây dựng, hoàn thiện nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, tôn vinh tinh thần “Thượng tôn pháp luật” trong xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học về giải pháp tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân