Nhắn tin

Hội người mù tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng

BCL 29/05/2024 - 15:45

Hội người mù tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Viên chức.

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại công văn số 7376/UBND-THKH ngày 27/5/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người vào làm việc tại Hội người mù tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch Hội người mù Thanh Hoá Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Viên chức như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển dụng: 01 người.

2. Vị trí việc làm cần tuyển: Hành chính, Tổng hợp (mã số 01.003)

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

thong-bao-tuyen-dung.jpg

b. Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 4/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính, Sư phạm Vật lý.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

6. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 30/5/2024 đến ngày 01/7/2024. Địa điểm tại Hội người mù tỉnh Thanh Hoá, số 18 Phan Bội Châu, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hoá.

7. Điện thoại liên hệ: 0983035935.

8. Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức: Thực hiện theo 02 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 4 điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

9. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh/ lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội người mù tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng