Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Mai Đỉnh - Mai Thoa | 07/08/2020, 17:08

Sáng 7/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các thành viên UBKT Đảng ủy TANDTC cùng các đại diện tổ chức đoàn thể, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ TANDTC.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TANDTC trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của UBKT. Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù có sự thay đổi trong tổ chức bộ máy, biên chế giảm, sức ép công việc lớn…, Đảng uỷ, lãnh đạo TANDTC đã quan tâm chỉ đạo và nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát.

Ban cán sự đảng, Đảng ủy TANDTC thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy TANDTC đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện các mặt công tác của các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Đảng uỷ TANDTC đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy, các Ban đảng trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Nhìn chung, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban cán sự đảng, Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy hàng năm, có báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên, trong đó có các văn bản liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương Đảng.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các tổ chức cơ sở và đảng viên đều chấp hành đúng Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm luôn được quán triệt thường xuyên. Công tác xây dựng và phát triển đảng được thực hiện liên tục; công tác tự kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, có báo cáo gửi Ban cán sự đảng, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ TANDTC, toàn Đảng bộ không có đảng viên nào vi phạm tư cách, không có tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nào yếu kém; không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí; đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng và Quy định những điều đảng viên không được làm; chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ gìn lối sống lành mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ tới, Đảng uỷ TANDTC, cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng; tiếp tục nâng cao nhận thức trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, về vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Cùng với đó, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp hàng năm phù hợp và sát với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, từng đơn vị. Quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được quy định trong Điều lệ Đảng khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TANDTC Khóa XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) về nội dung kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Hội nghị đã được nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu đóng góp, bổ sung, làm rõ những đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các địa phương, đơn vị; nêu lên những khó khăn, hạn chế, tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số vấn đề quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC đánh giá cao UBKT Đảng ủy TANDTC đã triển khai nghiêm túc, bài bản và chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, UBKT Trung ương, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Qua đó nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, UBKT Đảng uỷ đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ TANDTC thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát trong từng năm theo Điều 32 Điều lệ Đảng và do Ban Thường vụ Đảng uỷ giao. Đồng thời, chỉ đạo đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng và UBKT các cấp trực thuộc thực hiện công tác tự kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân đề nghị UBKT Đảng ủy TANDTC tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và lưu ý những vấn đề chủ động trong kiểm tra, giá, sát ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Tập trung kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết đơn thư, chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ TANDTC sắp tới. Bên cạnh đó, UBKT cần tiếp tục tăng cường, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước...

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chánh án TANDTC cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhưng tập thể UBKT và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ đã nỗ lực không ngừng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thành tựu chung của hệ thống TAND.

Từ năm 2015 - 2020, Đảng ủy, UBKT và cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tăng nhiều so với các năm trước đây. Chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát từng bước được nâng cao. Qua kiểm tra, giám sát từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, quy chế làm việc, góp phần củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du cũng chỉ rõ một số tồn tại, thiếu sót cần được khắc phục như việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn mang tính hình thức, chưa sâu, hiệu quả chưa cao, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn một số thiếu sót...

Thay mặt UBKT Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Du ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng là các đồng chí thành viên UBKT Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được. Đồng thời đồng nghị các đồng chí Ủy viên tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT nhiệm kỳ tới.

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân tặng quà tri ân các đồng chí Uỷ viên UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Bài liên quan

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020