Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Phóng viên các địa phương | 16/03/2016, 23:36

Ngày 16/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các tỉnh Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Yên, An Giang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại Hải Dương, sau khi hiệp thương lần 1, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức hội nghị với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng, cơ cấu thành phần người ứng cử để hướng dẫn nội dung, trình tự tiến hành giới thiệu người ra ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phối hợp với Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị hướng dẫn người được giới thiệu ứng cử lập hồ sơ ứng cử theo qui định; cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, mẫu biểu có liên quan cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri tại cơ quan, đơn vị, tổ chức với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng đã tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

Hội nghị biểu quyết nhất trí thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử Quốc hội khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Trong Hội nghị hiệp thương lần 2, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý, thống nhất cao với danh sách sơ bộ 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

* Tại Lạng Sơn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí lập danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 10 người. Trong đó, 1 người là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 người là cán bộ chuyên trách, 4 người công tác trong ngành giáo dục và đào tạo... Số lượng người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới là 109 người.

Từ danh sách sơ bộ, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú. Sau đó, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba để chốt danh sách ứng cử, chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh ngày 22/5 tới đây. 

* Hội nghị hiệp thương lần 2 tại Phú Yên đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 113 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. So với tổng số hồ sơ người ứng cử do Ủy Ban bầu cử tỉnh Phú Yên bàn giao cho Ủy ban MTTQVN tỉnh, số người ứng cử đại biểu Quốc hội giảm 1 người và số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh giảm 2 người. 

Về cơ cấu, số người ứng cử đại biểu Quốc hội có 5 đại biểu nữ, 2 đại biểu dân tộc thiểu số và 2 đại biểu trẻ dưới 35 tuổi; có 1 người tự ứng cử. Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tỉ lệ số người ứng cử thuộc diện trẻ, nữ, ngoài Đảng và dân tộc đều tăng so với cơ cấu được thỏa thuận tại hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất; trong đó, người ứng cử thuộc diện trẻ dưới 35 tuổi có 34 người, chiếm hơn 30% so với số người ứng cử, 16 đại biểu ngoài Đảng, 7 đại biểu dân tộc thiểu số và 3 đại biểu các tôn giáo, có một người tự ứng cử. 

Sau hội nghị Hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQVN tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc. 

* Tại An Giang, hội nghị hiệp thương lần 2 đã giới thiệu danh sách 16 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và 136 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ứng cử đại biểu đều có trình học vấn từ đại học trở lên và là những người có lập trường chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... 

Sau hội nghị Hiệp thương lần 2, ngày 21/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ sở về những nội qui quy trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về tiêu chuẩn của người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 để chọn đúng người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho các tầng lớp nhân dân.

Bài liên quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đảm bảo công tác chỉ đạo bầu cử thông suốt, hiệu quả
Thời gian từ nay đến bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không còn nhiều, trong khi nhiều thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia mới được kiện toàn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải bảo đảm tính liên tục, thông suốt, hiệu quả.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử