Học viện Hành chính Quốc gia: Đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

Ngô Chuyên | 02/02/2018, 08:33

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ và từ năm 2018, Học viện Hành chính Quốc gia chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Đó là một trong những nội dung mà theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia vừa được Thủ tướng chính phủ ban hành.

Theo đó, Học viện Hành chính Quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong những lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Học viện Hành chính Quốc gia: Đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

Ảnh minh họa.

Học viện hành chính Quốc gia có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước, trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Natinal Academy of Public Administration, viết tắt là NAPA.

Học viện Hành chính Quốc gia có nhiệm vụ: Giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vị cả nước.

Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm.

Bồi dưỡng năng lực, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo và quản lý; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của ngành Nội vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các bộ, công chức, viên chức về chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng, công tác tôn giáo. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính, viên chức theo hạng và chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho các bộ, công chức, viên chức trong diện quy hoạch từ cấp huyện và tương đương trở lên do cấp cho thẩm quyền.

Đồng thời, Học viện Hành chính Quốc gia sẽ bồi dưỡng kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước cho các bộ, công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, người lãnh đạo, quản lý và đối tượng khác trong doanh nghiệp nhà nước.

Tham gia nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ và ngành Nội vụ, nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới và nâng cao chất lượng bồi dưỡng phù hợp với đặt thù và yêu cầu của ngành Nội vụ.

Bồi dưỡng về hành chính, quản lý nhà nước, chính sách công và phương pháp giảng dạy cho đội ngữ giảng viên, nghiên cứu viên ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên phạm vi cả nước. Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên gia ngành theo quy định của pháp luật…..

Bài liên quan
Tóm tắt tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Chiều ngày 26/7, tại Kỳ họp thứ Nhất, 479/479 phiếu, tỷ lệ 95,99% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Hành chính Quốc gia: Đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt