Báo Công lý
Thứ Ba, 25/2/2020

TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: Phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức

01/6/2019 08:50 UTC+7
(Công lý) - Trong mấy năm vừa qua, TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được thành quả đó là nhờ đơn vị đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc cũng như phát huy tối đa tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức.

 Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội thì trong mấy năm gần đây, tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND thị xã Vĩnh Châu đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.

 Bên cạnh đó, lãnh đạo Tòa án thị xã cũng cho triển khai áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng, phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ công chức. Đơn vị cũng đã cho triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ việc thụ lý, báo gọi triệu tập phiên tòa, thống kê báo cáo, nghiên cứu văn bản nghiệp vụ đều được lập bảng biểu theo dõi khoa học, kịp thời, chính xác nên tiến độ giải quyết án tăng lên rõ rệt, hạn chế nhiều được án quá luật định.

 Ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức giao ban hàng tuần với các Thẩm phán để nắm bắt được tiến độ giải quyết án của từng người, có vướng mắc gì về nghiệp vụ thì cùng tranh luận và tìm cách giải quyết. Trước khi xét xử mỗi vụ án, lãnh đạo đơn vị cũng yêu cầu các Thẩm phán soạn đề cương và kiểm tra kỹ đề cương nội dung thẩm vấn. Khi phiên toà diễn ra, anh em cũng thường xuyên ngồi theo dõi để nắm bắt cách thẩm vấn cũng như cách điều khiển phiên toà, sau đó có thể họp để rút kinh nghiệm, chỉ ra những thiếu sót nếu có để khắc phục kịp thời.

TAND thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: Phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức

Một phiên tòa rút kinh nghiệm của TAND thị xã Vĩnh Châu

Đồng thời, lãnh đạo Tòa án thị xã cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; Tăng cường công tác kiểm tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án.

 Hơn nữa, nhằm đáp ứng các yêu cầu về cải cách tư pháp, trong mấy năm gần đây, TAND thị xã Vĩnh Châu cũng đặc biệt quan tâm, chú trọng đến công tác hòa giải trong quá trình thụ lý và giải quyết các vụ án dân sự. Bởi, trong số các vụ án tranh chấp dân sự thì các vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản, vay tài sản, quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản... chiếm tỷ lệ cao. Đối với các loại án này, quan hệ dân sự diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định xã hội, đặc biệt là quan hệ về đất đai, nếu không được giải quyết kịp thời, thỏa đáng thì có thể dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp; hoặc quan hệ vay nợ nếu bản án không được thi hành có hiệu quả thì có thể dẫn đến hiện tượng thuê đòi nợ, gây mất trật tự an ninh địa bàn.

 Thẩm phán Nguyễn Ngọc Thanh, Chánh án TAND thị xã Vĩnh Châu cho biết, thực hiện Chỉ thị của Chánh án TANDTC, đơn vị thường xuyên phối hợp với Công an, Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhìn chung các phiên tòa đều được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu cải cách tư pháp. 100% các bản án đều được xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Kết thúc các phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao và chỉ ra các hạn chế khuyết điểm tạo hiệu quả tích cực cho các phiên tòa sau cao hơn các phiên tòa trước. Đặc biệt là qua một thời gian thực hiện việc tổ chức phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm đã tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

 Phát huy những thành quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ những năm công tác tiếp theo, lãnh đạo TAND thị xã Vĩnh Châu cũng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ cũng như nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Nam Hoàng

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật