Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk: Xứng đáng được suy tôn “Cờ thi đua Chính phủ”

30/11/2017 06:16 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2017, TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vượt chỉ tiêu đề ra trên nhiều mặt công tác, được Cụm thi đua số III – TAND bỏ phiếu suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”.

Để đạt được những thành tích đó, ngay từ đầu năm công tác, lãnh đạo TAND huyện Ea H’leo đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cũng thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức các Nghị quyết của Đảng các cấp, Chỉ thị của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Đồng thời, lãnh đạo TAND huyện Ea H’leo cũng cho triển khai áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp xây dựng, phát huy tinh thần sáng tạo của anh em. Ví như ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, lãnh đạo đơn vị còn tổ chức giao ban hàng tuần với các Thẩm phán để nắm bắt được tiến độ giải quyết án của từng người, có vướng mắc gì về nghiệp vụ thì cùng tranh luận và tìm cách giải quyết. Trước khi xét xử mỗi vụ án, các Thẩm phán đều soạn đề cương và kiểm tra kỹ nội dung thẩm vấn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cho triển khai áp dụng công nghệ thông tin vào công việc, từ việc thụ lý, báo gọi triệu tập phiên tòa, thống kê báo cáo, nghiên cứu văn bản nghiệp vụ đều được lập bảng biểu theo dõi khoa học, kịp thời, hiệu quả, chính xác nên tiến độ giải quyết án của đơn vị tăng lên rõ rệt, hạn chế nhiều được án quá luật định.

Trong năm 2017, TAND huyện Ea H’leo thụ lý, giải quyết 903/951 vụ, việc, đạt tỷ lệ 95%. So với năm 2016, số án thụ lý tăng 111 vụ, số án giải quyết tăng 86 vụ; không có án bị sửa; không có án oan sai; không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ án bình quân mà mỗi Thẩm phán phải giải quyết rất cao (so với mức quy định chung của Tòa án nhân dân tối cao là 60 vụ, việc/Thẩm phán/năm), lên đến 112,8 vụ, việc/Thẩm phán/năm, đưa ra xét xử lưu động 26 vụ; tỷ lệ hòa giải thành đối với các loại vụ, việc dân sự là 88%; số vụ án đối thành thoại thành công chiếm tỷ lệ 67%.

TAND huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk: Xứng đáng được suy tôn “Cờ thi đua Chính phủ”

Tập thể cán bộ, công chức TAND huyện Ea H’leo

Ngoài ra, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, phong trào do cơ quan, đoàn thể phát động như tham gia ngày môi trường, dọn vệ sinh đường phố, khu dân cư, giao lưu thi đấu thể thao với các cơ quan trong khối nội chính, tham gia hội diễn văn nghệ, hội thao của TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk và Hội thao các TAND khu vực miền Trung và Tây Nguyên; tham gia hiến máu nhân đạo, phong trào ủng hộ mỗi cán bộ, công chức, người lao động mỗi tháng một ngày lương để ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa...

Đồng thời, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng đặc biệt được Tòa án huyện quan tâm và thực hiện tốt. Lãnh đạo đơn vị phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, duy trì thường xuyên việc thường trực tiếp công dân tại trụ sở vào tất cả các ngày làm việc; quán triệt thẩm phán và cán bộ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Những vướng mắc của công dân về trình tự, thủ tục làm đơn khởi kiện tại tòa án đều được cán bộ hướng dẫn tận tình chu đáo, đúng theo quy định của pháp luật. Không để xảy ra hiện tượng cán bộ tiêu cực gây phiền hà sách nhiễu đối với nhân dân.

Bên cạnh đó, TAND huyện Ea H’leo còn chú trọng triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác khác, như: công tác hòa giải; công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức, đoàn thể; công tác văn phòng; quản lý kinh phí, cơ sở vật chất; công tác thống kê - tổng hợp và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác Hội thẩm nhân dân; việc triển khai thi hành Hiến pháp và thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp; công tác xây dựng nông thôn mới; công tác phối hợp của chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan đối với hoạt động của Tòa án…

Mới đây, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cụm thi đua số III – TAND năm 2017, TAND huyện Ea H’leo đã được các đơn vị trong Cụm suy tôn, bình bầu là đơn vị xuất sắc, xứng đáng được nhận danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”. 

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật