Báo Công lý
Thứ Hai, 06/7/2020

TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang: Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp

21/3/2019 07:19 UTC+7
(Công lý) - Trong năm 2018, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những thành tích đó, bên cạnh việc nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án cấp trên cũng như cấp ủy địa phương phải kể đến sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức cũng như sự đổi mới không ngừng của Tòa án hai cấp, đặc biệt là trong việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp.

Trong mấy năm gần đây, nhờ có sự đổi mới về cơ chế quản lý và chính sách kinh tế của Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, tỉnh Bắc Giang đang ngày càng phát triển, duy trì nhịp độ tăng trưởng cao về mọi mặt. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức.

Đồng thời, nhằm làm tốt công tác chuyên môn, lãnh đạo Tòa án tỉnh cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, có nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng và phát huy thành tích trong phong trào thi đua, thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu của ngành, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử.

TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang: Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp

TAND tỉnh Bắc Giang tổng kết và trao giải cuộc thi “Thư ký giỏi” năm 2018

Trong năm 2018, các đơn vị trong Tòa án hai cấp của tỉnh đã thụ lý 9.021 vụ, việc (so với năm 2017 tăng 2.114 vụ, việc); giải quyết 8.372 vụ, việc; đạt tỷ lệ 92,8 %. Chất lượng công tác xét xử các loại án được nâng lên. Tỷ lệ án bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán dưới mức quy định; đăng tải 5.051 bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND; qua đó nâng cao năng lực, trách nhiệm của các Thẩm phán, tăng tính thống nhất trong việc áp dụng pháp luật cũng như tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động xét xử của Tòa án.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 16/1/2017 của Chánh án TANDTC, chỉ tính riêng trong năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với VKSND hai cấp tổ chức 174 phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhìn chung, các phiên tòa đều được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu cải cách tư pháp và được tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. 100% các bản án đều được xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Kết thúc các phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao và chỉ ra các hạn chế khuyết điểm tạo hiệu quả tích cực cho các phiên tòa sau cao hơn các phiên tòa trước. Đặc biệt là qua một thời gian thực hiện việc tổ chức phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm đã tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện tốt công tác năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Giang đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp cần tích cực tự học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, quyết tâm nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về cải cách tư pháp, đặc biệt là nhóm 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân khi đến giải quyết công việc tại Tòa án.

Trung Thành

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật