Báo Công lý
Chủ nhật, 27/9/2020

Hệ thống TAQS Quân chủng Hải Quân làm tốt công tác giáo dục pháp luật

16/12/2015 06:50 UTC+7
(Công lý) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết khắc phục khó khăn, tập thể và đội ngũ cán bộ, nhân viên các Tòa án Quân sự Quân chủng Hải Quân(THQ) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, đã làm tốt công tác tham  mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân về công tác tư pháp; giải quyết 100% các vụ án thuộc thẩm quyền trong thời hạn luật định, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội; đưa 100% bản án, quyết định có hiệu lực ra thi hành an toàn, đúng pháp luật; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, quân sự. Đặc biệt, thời gian qua các THQ đã hoàn thành xuất sắc công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Xác định PBGDPL là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới biển và hải đảo, các THQ đã quán triệt, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định của Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật(PBGDPL), Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng Hải quân.

  Hệ thống TAQS Quân chủng Hải Quân làm tốt công tác giáo dục pháp luật

Chánh án TAQS Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Tú

Hàng năm, các THQ đã tham mưu cho Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng Hải quân về nội dung, chương trình và đổi mới hình thức PBGDPL phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và từng đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL như tuyên truyền trên truyền thanh nội bộ, tọa đàm, thi tìm hiểu, liên hoan nghệ thuật quần chúng, phát tờ rơi, tờ gấp; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập pháp luật bằng vấn đáp, viết hoặc trắc nghiệm; duy trì thường xuyên, nghiêm túc “Ngày pháp luật” với nội dung hình thức phong phú, đa dạng; kết hợp với thực hiện các thiết chế văn hóa như xây dựng tủ sách pháp luật, văn nghệ quần chúng, hội diễn, hội thi... để chuyển tải các nội dung pháp luật một cách cuốn hút, nhẹ nhàng, phong phú, ấn tượng, dễ nhớ.

Trên cơ sở Kế hoạch hành năm, các THQ đã phối hợp chặt chẽ cới các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức PBDGPL phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào những hình thức chủ yếu.

Cụ thể là các hình thức: Lên lớp tập trung. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo chỉ huy các THQ đã quán triệt mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PBGDPL và phân công cho Thẩm phán, Thư ký sưu tầm tài liệu, xây dựng giáo án điện tử, áp dụng trình chiếu PowerPoin trong tuyên truyền; tổ chức giảng thử, phê duyệt nội dung giáo án chặt chẽ; sau đó lựa chọn cán bộ có phương pháp sư phạm và khả năng truyền đạt tốt đi PBDGPL tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng. Do đó, chất lượng công tác PBDGPL được nâng lên, nội dung bài giảng có sự vận dụng liên hệ sát đối tượng và đặc điểm tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Kết quả, hàng năm đã phối hợp tổ chức PBDGPL được từ 400 giờ đến 500 giờ, cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ Hải quân và Nhân dân, nhất là Nhân dân khu vực biên giới biển và hải đảo. Nội dung PBDGPL tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành; các văn bản liên quan đến lĩnh vực quân sự quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng...

Hình thức sân khấu hóa: THQ đã phối hợp với BTL Vùng 1 Hải quân tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa ở cả cấp cơ sở và cấp Vùng được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các đơn vị đánh giá cao, làm điểm nhân rộng toàn quân. Trong đó, THQ đã chuẩn bị câu hỏi, đáp án, cử cán bộ tham gia ban giám khảo  góp phần quan trọng vào thành công của hội thi. Ngoài ra, đơn vị còn phố hợp với Đoàn Văn công Hải quân xây dựng các tiểu phẩm, biểu diễn nghệ thuật lồng ghép với các buổi lên lớp PBDGPL tập trung để tạo hứng thú cho người nghe.

Hình thức viết tin, bài đăng báo, tạp chí: Xác định việc viết tin, bài đăng báo, tạp chí là một kênh nghiên cứu, PBDGPL rất quan trọng, có tính đại chúng cao. Hằng năm các THQ đã phân công, giao chỉ tiêu, khuyến khích, động viên đội ngũ Thẩm phán, Thư ký tích cực thực hiện. Kết quả, hằng năm viết được 80 đến 90 tin, bài, câu chuyện pháp luật đăng trên các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương. Trong đó, tập trung nhiều nhất trên chuyên mục pháp luật của Báo Hải quân và Tạp chí Hải quân.

Hình thức cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quân chủng Hải quân giao; THQ đã biên soạn các câu hỏi, đáp án và tham gia ban giám khảo nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong Quân chủng hải quân như: Cuộc thi “tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam 2013”, Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biển Việt Nam năm 2012”... đạt kết quả tốt.

Hình thức PBDGPL thông qua hoạt động xét xử: Các THQ đã phối hợp tổ chức xét xử lưu động hầu hết các vụ án tại các đại phương, đơn vị nơi xảy ra tội phạm hoặc nơi người phạm tôi cư trú, công tác; đồng thời thông báo để các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đến dự phiên tòa. Thông qua các phiên tòa lưu động nhiều người tham dự, có tác dụng giáo dục trực quan, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Sau khi xét xử các vụ án, các THQ đều ra các thông báo xét xử nêu tóm tắt nội dung vụ án, nguyên nhân, điều kiện phạm tội và kiến nghị biện pháp khắc phục gửi tới cơ quan, đơn vị, địa phương làm tài liệu quán triệt, rút kinh nghiệm để giáo dục, phòng ngừa chung.

Bằng hoạt động của mình, đặc biệt thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, nề nếp, hiệu quả công tác PBDGPL; các THQ đã đóng góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, làm giảm đáng kể tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội trong Quân chủng Hải quân; góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần tích cực trong việc PBDGPL cho cán bộ và Nhân dân các tỉnh thành ven biển, hải đảo.

Với những thành tích, kết quả đạt được trong công tác nói chung và công tác PBDGPL nói riêng, THQ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2013, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về công tác PBDGPL năm 2010, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; nhiều tập thể, cá nhân các THQ được Bộ Quốc phòng, Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương, Tư lệnh Hải quân, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng thưởng bằng khen, giấy khen, đơn vị tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến...

Thời gian tới, các THQ xác định tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác PBDGPL; phát huy những kết quả đã đạt được thời gian qua, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công tác PBDGPL.

Nguyễn Văn Tú
Bạn đang đọc bài viết Hệ thống TAQS Quân chủng Hải Quân làm tốt công tác giáo dục pháp luật tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng này giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật