Báo Công lý
Thứ Ba, 14/7/2020

Lấy ý kiến Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC

29/5/2020 21:30 UTC+7
(Công lý) - Ngày 29/5, TANDTC tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị về Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Đàm, Giám đốc Trung tâm Biên, phiên dịch - Bộ Ngoại Giao; các đồng chí lãnh đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, TANDTC đã có chủ trương tăng cường đội ngũ biên, phiên dịch. Ngày 05/7/2019, TANDTC đã ban hành Quyết định số 133a /QĐ-TANDTC về việc giao nhiệm vụ cho Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì xây dựng Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC. 

Thực hiện Quyết định nêu trên, Vụ hợp tác quốc tế được giao chủ trì xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch. Đến nay, Vụ Hợp tác quốc tế đã hoàn thành dự thảo lần thứ nhất Đề án nêu trên. Cùng với việc xây dựng Đề án, Vụ Hợp tác quốc tế đã dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch.

Lấy ý kiến Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC dự và chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhóm biên, phiên dịch do Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng. Cùng với đó, một số đại biểu cũng đưa ra các ý kiến khác nhau như, đội ngũ biên, phiên dịch nên tuyển nguồn từ ngoài vào để đảm bảo tính khách quan; chỉ nên tuyển đội ngũ có tuổi đời còn trẻ, để đảm bảo sự cống hiến lâu dài...

Ngoài ra, các ý kiến liên quan đến chế độ đãi ngộ, kiểm tra chất lượng đầu vào cũng được các đại biểu đưa ra đóng góp. Đa số các ý kiến cho rằng, đội ngũ biên, phiên dịch phải có chuyên môn tốt, có kiến thức chuyên sâu về pháp lý, vì đa số liên quan đế thuật ngữ chuyên biệt... Cùng với đó, thành viên biên, phiên dịch phải thường xuyên học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lấy ý kiến Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC

Toàn cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC yêu cầu Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục tiếp thu các ý kiến của đại biểu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Đề án; soạn thảo công văn gửi TAND các cấp về việc đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng biên, phiên dịch trong hợp tác quốc tế và quá trình tố tụng. Trên cơ sở đó, có những đề xuất cụ thể cho ban lãnh đạo TANDTC trong việc hoạch định thành lập đội ngũ biên, phiên dịch.

Mục tiêu chung của việc thành lập Nhóm biên, phiên dịch của TANDTC là nhằm thực hiện tốt công tác biên, phiên dịch của TANDTC, TAND cấp cao và các TAND cấp tỉnh, đáp ứng ngày càng hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại và hợp tác quốc tế, tương trợ tư pháp và hoạt động xét xử có sử dụng ngoại ngữ.

Ngoài ra, Đề án còn nhằm tăng cường đội ngũ biên, phiên dịch, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của hệ thống TAND trong bối cảnh đội ngũ biên, phiên dịch hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Mai Đỉnh
Bạn đang đọc bài viết Lấy ý kiến Đề án thành lập đội ngũ biên, phiên dịch của TANDTC tại chuyên mục Tòa án của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật