Báo Công lý
Thứ Hai, 30/3/2020

Hệ thống TAND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

25/8/2014 16:25 UTC+7
(Công lý) - Đó là kết luận của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng TANDTC sáng nay 25/8 về kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Hệ thống TAND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Lê Doãn Khánh, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia…

Về phía TANDTC có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TANDTC; các Phó Chánh án TANDTC Tưởng Duy Lượng, Tống Anh Hào, Nguyễn Sơn; Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương và lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC…

Hệ thống TAND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Sơn trình bày báo cáo triển khai thực hiện Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị

Thay mặt Ban cán sự Đảng, đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC trình bày tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW và kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2014 tại các TAND.

Theo đó, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 8/4/2014, Ban cán sự Đảng TANDTC đã xây dựng Kế hoạch số 79-KH/BCS về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Kết luận số 92-KL/TW và các chương trình, kế hoạch của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Trong đó cụ thể hóa những nhiệm vụ, yêu cầu mà Kết luận số 92-KL/TW đã đề ra; xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của từng thành viên Ban cán sự Đảng, trách nhiệm của các đơn vị thuộc TAND trong việc triển khai thực hiện; yêu cầu các Tòa án tổ chức các Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung của Kết luận số 92 và kết quả, đánh giá của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về tình hình 8 năm thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động. Ban cán sự Đảng đã chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông mở các chuyên mục để đăng tải những tin, bài giới thiệu các nội dung của Kết luận số 92-KL/TW trên Báo Công lý, Tạp chí TAND, Cổng thông tin điện tử TANDTC và các Trang thông tin điện tử của các TAND địa phương.

Báo cáo nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2014, Tòa án các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết 49-NQ/TW, Kết luận 79-KL/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên toà, xét xử nghiêm minh các vụ án về tham nhũng, làm tốt công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số đề án, báo cáo theo sự phân công của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Các Tòa án đã tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng tư pháp; nghiên cứu, hoàn thiện cơ cấu tổ chức Toà án các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND trong sạch, vững mạnh; tăng cường đầy đủ và từng bước hiện đại về cơ sở vật chất cho các Toà án để đáp ứng yêu cầu công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. 

6 tháng đầu năm 2014, số lượng các loại vụ án được giải quyết tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng chất lượng xét xử vẫn đảm bảo; tranh tụng tại các phiên tòa được đẩy mạnh; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án giảm hơn so với các năm trước; số lượng các vụ án để quá hạn luật định đã được hạn chế ở mức thấp; số lượng các phiên tòa xét xử lưu động và các vụ án dân sự hòa giải thành đều cao hơn cùng kỳ năm 2013.

Việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo hoặc áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ về cơ bản đảm bảo đúng pháp luật, tỷ lệ các bị cáo phạm tội tham nhũng được Tòa án cho hưởng án treo giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật cũng có nhiều chuyển biến rõ rệt; tiếp tục kiện toàn một bước về đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp và tăng cường cơ sở vật chất cho các Tòa án; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và các nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Hệ thống TAND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Toàn cảnh buổi làm việc của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương với Ban cán sự Đảng TANDTC

Về phương hướng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp của TAND các cấp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Sơn nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2014, TAND các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, tăng cường tranh tụng tại phiên tòa, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, các quyền con người, quyền công dân; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; tập trung làm tốt công tác hòa giải trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, tăng cường đối thoại trong công tác giải quyết vụ án hành chính; giảm tỷ lệ các vụ án bị hủy, sửa, cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ không đúng; khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án. Khẩn trương hoàn thiện các dự án Luật, Pháp lệnh được giao chủ trì và tham gia soạn thảo, nhất là dự án Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và các dự án luật tố tụng tư pháp, Luật Thi hành án dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ các quy định của Hiến pháp và quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và thực hiện quyền tư pháp.

Ban cán sự Đảng TANDTC phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất về thời hạn bổ nhiệm Thẩm phán và tuổi nghỉ hưu của Thẩm phán TANDTC; xây dựng trình tự, thủ tục quy hoạch công tác cán bộ đối với Thẩm phán TANDTC; nghiên cứu xây dựng cơ chế thi tuyển để mở rộng nguồn bổ nhiệm Thẩm phán. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức; thực hiện tốt kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức tại Tòa án theo đúng lộ trình đề ra. Song song đó, TAND các cấp tăng cường và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án.

Trong phần thảo luận, các thành viên trong Đoàn công tác nhất trí với báo cáo của Ban cán sự Đảng TANDTC về triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị và đánh giá cao những kết quả cải cách tư pháp của TAND các cấp trong thời gian qua. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế của TAND trong việc triển khai xây dựng một số dự án luật còn chậm; việc phối hợp với cơ quan liên quan chưa thực sự chặt chẽ, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tòa án chưa thường xuyên…

Hệ thống TAND các cấp đã triển khai thực hiện kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Thay mặt Ban cán sự Đảng TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình tiếp thu và giải trình một số vấn đề mà các thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nêu ra nhằm làm rõ hơn quyết tâm của TAND các cấp trong thực hiện chủ trương cải cách tư pháp và Hiến pháp năm 2013.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tán thành với báo cáo của Ban cán sự Đảng TANDTC và biểu dương những thành tích của hệ thống TAND trong triển khai, thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 ưu điểm của TAND trong thực hiện cải cách tư pháp, đó là: Quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị một cách kịp thời, sâu rộng và có hiệu quả đến TAND các cấp. TAND các cấp đã thể chế hóa chủ trương của Hiến pháp năm 2013 trong việc thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng các dự án luật, trong đó có Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) và các đạo luật khác. Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo TAND các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, để lại dấu ấn tốt trong nhân dân; quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho các Thẩm phán, thư ký, Hội thẩm nhân dân. Ngoài ra, TAND các cấp cũng làm tốt công tác quản lý kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất, không để xảy ra thất thoát, lãng phí… Bên cạnh những ưu điểm, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như việc triển khai xây dựng các văn bản pháp luật còn chậm, chất lượng đội ngũ cán bộ TAND cấp huyện còn chưa đáp ứng yêu cầu, án vẫn còn tồn đọng ở TAND cấp huyện.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Ban cán sự Đảng TANDTC cần tiếp tục quán triệt đến toàn hệ thống TAND triển khai triệt để Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án; đẩy nhanh tiến độ xét xử các loại vụ án tránh để tồn đọng, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, TANDTC cần khẩn trương hoàn thiện Luật Tổ chức TAND (sửa đổi) trong đó làm rõ hơn nội hàm của quyền tư pháp nhằm nâng cao vị thế của TAND trong quá trình cải cách tư pháp.

Trần Minh Giang

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật