Hệ thống TAND có 5 TAND cấp cao, trước mắt 3 Tòa sẵn sàng hoạt động

Mai Thoa | 16/05/2015, 16:30

Ngày 14/5, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Tờ trình dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thành lập 05 TAND cấp cao; ngoài 03 Tòa đóng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM có 02 Tòa cấp cao tại Cần Thơ và khu vực miền núi phía Bắc.

Hệ thống TAND có 5 TAND cấp cao, trước mắt 3 Tòa sẵn sàng hoạt động

Đại biểu cho ý kiến về việc thành lập TAND cấp cao

Trước mắt có 3 TAND cấp cao đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2015

Tại phiên họp UBTVQH, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình cho biết, căn cứ quy định của Luật Tổ chức TAND 2014 thì Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao là Tòa án được thành lập mới; thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của 03 Tòa phúc thẩm, 05 Tòa chuyên trách của TANDTC và Ủy ban Thẩm phán của TAND cấp tỉnh trước đây; đồng thời được bổ sung các chức năng, nhiệm vụ mới.

Hệ thống TAND có 5 TAND cấp cao, trước mắt 3 Tòa sẵn sàng hoạt động

Chánh án TANDTC phát biểu tại phiên họp

Trên cơ sở số liệu thống kê (năm 2012, 2013 và 2014) cho thấy, số lượng các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của 03 Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM là rất lớn; mỗi Tòa phúc thẩm TANDTC phải phụ trách địa bàn trải dài, khó khăn trong công tác xét xử, vì để bảo đảm thuận lợi cho người dân, Hội đồng xét xử phải đi đến các địa phương (xét xử phúc thẩm tại trụ sở các TAND cấp tỉnh) di chuyển trên địa bàn rộng, mất nhiều thời gian, không bảo đảm an toàn và có ảnh hưởng đến chất lượng xét xử...

Xuất phát từ thực tiễn trên thi hành Luật Tổ chức TAND vừa được sửa đổi, để nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban cán sự Đảng TANDTC đề xuất thành lập 05 TAND cấp cao (thay thế 03 Tòa phúc thẩm TANDTC) khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM; khu vực phía Bắc (phạm vi các tỉnh phía Bắc và Tây Bắc Bộ) và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (phạm vi của TP Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ). Việc thành lập 05 TAND cấp cao này là cần thiết, tuy nhiên được xác định theo lộ trình từ nay đến năm 2020.

Tại phiên họp, UBTVQH đồng ý phương án trên. Trước mắt quyết định thành lập 03 TAND cấp cao tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và TP.HCM trên cơ sở của 03 Tòa phúc thẩm TANDTC hiện nay, bảo đảm ổn định ngay về tổ chức, tiếp quản cơ sở vật chất hiện có của 03 Tòa phúc thẩm TANDTC, thực hiện đúng Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; bảo đảm cho 03 TAND cấp cao này triển khai hoạt động được ngay kể từ ngày 01/6/2015 (ngày Luật Tổ chức TAND năm 2014 có hiệu lực thi hành).

Theo đó, 03 TAND cấp cao gồm: TAND cấp cao tại Hà Nội, có thẩm quyền tư pháp trong phạm vi của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc khu vực xét xử của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội trước đây) với tổng số biên chế là 192 người; TAND cấp cao tại Đà Nẵng có biên chế là 92 người; TAND cấp cao tại TP.HCM với biên chế là 216 người.

Tại phiên họp UBTVQH, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã kết luận: Đồng ý ban hành Nghị quyết để quyết định thành lập 03 TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đồng thời, đồng ý chủ trương giao cho TANDTC nghiên cứu chuẩn bị các điều kiện, đề án thành lập 02 TAND cấp cao còn lại (trong đó miền Tây Nam Bộ có TAND cấp cao đặt tại Cần Thơ; miền núi phía Bắc có TAND cấp cao đóng trụ sở tại TP Yên Bái). UBTVQH giao cho TANDTC khẩn trương làm đề án, khi nào đủ điều kiện tiến hành trình đề án để UBTVQH thông qua.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị VKSNDTC có kế hoạch và phương án chuẩn bị thành lập VKSND cấp cao cho phù hợp với bộ máy tổ chức của Tòa án.

Đã đảm bảo bộ máy hoạt động của TAND cấp cao

Như vậy, với tinh thần trước mắt thành lập 03 TAND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, TANDTC đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và chắc chắn các TAND cấp cao này sẽ đi vào hoạt động theo thẩm quyền mới từ ngày 01/6/2015 tới.

Hệ thống TAND có 5 TAND cấp cao, trước mắt 3 Tòa sẵn sàng hoạt động

Trụ sở Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội sắp tới hoàn thiện là trụ sở TAND cấp cao

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy của các TAND cấp cao, theo Tờ trình của TANDTC cũng sẽ được bố trí theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cụ thể, lãnh đạo TAND cấp cao gồm Chánh án và không quá 04 Phó Chánh án; Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao gồm: Chánh án, các Phó Chánh án, 6 Chánh Tòa chuyên trách và một số Thẩm phán (có kinh nghiệm, uy tín, nhiều năm làm công tác xét xử) của TAND cấp cao do Chánh án TANDTC quyết định theo đề nghị của Chánh án TAND cấp cao. Tổng số thành viên của Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao không dưới 11 người và không quá 13 người.

Các Tòa chuyên trách của TAND cấp cao gồm: Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế,Tòa Lao động, Tòa Gia đình và người chưa thành niên. Trường hợp cần thiết, UBTVQH quyết định thành lập Tòa chuyên trách theo đề nghị của Chánh án TANDTC. Các Tòa chuyên trách của TAND cấp cao có Chánh tòa và không quá 03 Phó Chánh tòa.

Bộ máy giúp việc của TAND cấp cao gồm có Văn phòng và các đơn vị khác (Điều 34 Luật Tổ chức TAND); Có nhiệm vụ giúp Chánh án TAND cấp cao và Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao; gồm 04 đơn vị cấp Phòng, đó là:

- Văn phòng (có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng); Bộ phận thống kê tổng hợp, Bộ phận cơ sở vật chất, Bộ phận kế toán, văn thư, lưu trữ đánh máy và các nhân viên lái xe, tạp vụ, bảo vệ, nhân viên kỹ thuật (thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP);

- Phòng giám đốc kiểm tra, gồm: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng.

- Phòng Tổ chức - Thi đua khen thưởng, gồm: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các công chức làm công tác tổ chức, thi đua-khen thưởng.

- Phòng Thanh  tra, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các Thẩm tra viên, chuyên viên.

Về biên chế và số lượng Thẩm phán của TAND cấp cao, trước mắt sẽ được điều chỉnh trong nội bộ của TANDTC và các TAND cấp cao (trong tổng số 722 biên chế, trong đó có 120 Thẩm phán đã được UBTVQH phân cấp cho TANDTC năm 2012).

Bài liên quan
TANDTC thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Ngày 25/02, TANDTC đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-TANDTC về kế hoạch kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hệ thống TAND có 5 TAND cấp cao, trước mắt 3 Tòa sẵn sàng hoạt động