Đời sống

Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em

Minh Lý 03/04/2024 05:30

Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động, như: Truyền thông, tập huấn, giáo dục và vận động xã hội; tổ chức các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em...

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện từ ngày 01/6 đến 30/6 với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến trẻ em nhằm bảo đảm các quyền của trẻ em.

to-chuc-cac-hoat-dong-hoc-tap-vui-choi-giai-tri-an-toan-bo-ich-cho-tre-em..png
Tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em.

100% UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 phù hợp điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định được quan tâm, hỗ trợ và tặng quà đầy đủ, kịp thời trong Tháng hành động vì trẻ em, đặc biệt nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; việc tặng quà bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ.

UBND thành phố yêu cầu 100% UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm đầu tư kinh phí, vận động xã hội hóa nhằm xây dựng mới hoặc nâng cấp 01 công trình dành cho trẻ em; xây dựng mới hoặc nâng cấp sửa chữa, bổ sung trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại 5 địa bàn xã, phường, thị trấn trực thuộc; tổ chức dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt;

anh-minh-hoa..png
Ảnh minh họa.

Rà soát để bổ sung, bảo đảm 100% các địa điểm có nguy cơ rơi gây tai nạn thương tích cho trẻ em được cắm biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn; tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí an toàn, bổ ích cho trẻ em gắn với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em