Giao thông

Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Hà Kim 24/05/2024 - 10:09

Hà Nội lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.

ben-thuy.png
Lập đoàn kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Đoàn Kiểm tra sẽ do lãnh đạo Sở GTVT làm Trưởng đoàn. Nội dung kiểm tra gồm: Việc thực hiện quy định về quản lý và bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố; việc quản lý, bảo đảm các điều kiện hoạt động của phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa; việc thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tại các bến khách ngang sông; việc chấp hành các quy định pháp luật của hành khách, người tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tổ chức khắc phục các bất cập, tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kéo giảm TNGT đường thủy nội địa;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Thành phố.

Đặc biệt là gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm không để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn được phân công, phân cấp quản lý.

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2024 đối với các địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn Thành phố; Hành khách, người tham gia giao thông trên phương tiện thủy tại các bến khách ngang sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa