Xã hội

Giới thiệu ông Cao Tường Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Trần Khanh 14/11/2023 - 14:26

Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh được giới thiệu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14/11, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình 5 bước theo Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Trung ương để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 9/11, Ban bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh.jpg.jpg
Ông Cao Tường Huy được giới thiệu kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 10/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 từ nguồn nhân sự tại chỗ thay ông Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Căn cứ vào các quy định, kết luận của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở nguồn nhân sự được quy hoạch, tại các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 và chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đều nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa XV, đã nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giới thiệu ông Cao Tường Huy làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh