Tài chính - Ngân hàng

Giám sát chặt chẽ hoạt động chứng khoán để lành mạnh hóa thị trường

Trang Nhi 28/02/2024 - 11:57

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, năm 2024 sẽ là năm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán (TTCK). Do đó, ngành chứng khoán dự kiến sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển TTCK năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì sáng 28/2, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết, trong năm 2023, TTCK đã khẳng định vai trò kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

lanh-manh-hoa-thi-truong-chung-khoan.jpg
Ngành chứng khoán dự kiến sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ nhiều thách thức, khó khăn từ bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động huy động vốn qua TTCK trong năm 2023 có sự khởi sắc, với tổng giá trị huy động vốn qua thị trường chứng khoán đạt 418.271 tỷ đồng, tăng 33,5% so với năm 2022.

Các tổ chức kinh doanh chứng khoán có sự cải thiện về chất lượng hoạt động, duy trì với 81/82 CTCK đang hoạt động có tỷ lệ an toàn tài chính trên 180%, 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với tổng giá trị tài sản quản lý tại thời điểm 31/12/2023 đạt khoảng 639.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với thời điểm cuối năm 2022 và có 107 quỹ đầu tư chứng khoán, tăng 10 quỹ so với năm 2022.

Bước sang năm 2024, theo Chủ tịch UBCK, sẽ là năm tạo dựng các cơ sở cho sự phát triển lành mạnh của TTCK trong trung và dài hạn, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế năm 2024. Do đó, thời gian tới ngành chứng khoán dự kiến triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Nhiệm vụ hàng đầu là quyết liệt triển khai ngay các giải pháp trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030 và Công điện số 1360/CĐ-TTg ngày 13/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy TTCK phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, UBCKNN để thực hiện Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030.

Thứ hai, quản lý điều hành TTCK đảm bảo an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho huy động vốn phục vụ phát triển kinh tế; triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để thu hút đầu tư gián tiếp nước ngoài, hướng tới nâng hạng TTCK; hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp thông qua triển khai công bố thông tin một đầu mối, cải cách thủ tục hành chính.

Thứ ba, đẩy mạnh giám sát, thực thi pháp luật để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật và hoạt động lành mạnh của thị trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm sạch dữ liệu nhà đầu tư và nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung hỗ trợ công tác quản lý giám sát.

Thứ tư, tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa trên thị trường, khuyến khích các hoạt động chào bán, phát hành ra công chúng và gắn chào bán ra công chúng lần đầu với niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán; nâng cao năng lực và an toàn tài chính của hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán thông qua tiếp tục tái cấu trúc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đồng thời đẩy mạnh quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cũng nhấn mạnh việc phát triển, đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng cầu đầu tư hướng tới đầu tư bền vững. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, gồm xây dựng quy chuẩn chuyên môn về giám sát giao dịch.

Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu giao dịch, giám sát giao dịch, phân loại mã chứng khoán theo báo cáo phân tích, đơn phản ánh, kiến nghị và tố cáo, hoặc theo tin đồn để phân cấp, xử lý, nâng cao hiệu quả giám sát; triển khai thanh kiểm tra...

Thứ năm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền tới công chúng đầu tư để nâng cao hiểu biết pháp luật, hoạt động của TTCK, góp phần giúp công chúng đầu tư có kiến thức, thông tin phòng ngừa các hoạt động gian lận trên TTCK và trên không gian mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát chặt chẽ hoạt động chứng khoán để lành mạnh hóa thị trường