Chính trị

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Minh Quân 19/05/2023 - 16:06

Sáng 19/5, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Cùng đi với đồng chí Nguyễn Hòa Bình còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC; Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; cùng với các thành viên trong đoàn công tác.

anh-tin-chanh-an-tandtc-3(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du, Phó Trưởng đoàn công tác đã báo cáo Dự thảo Kết quả kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC, qua đó góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt để phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh sớm được thành lập bước đầu đã tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC, xử lý các vụ việc ở địa phương.

Về công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong năm 2022 các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra về công khai, minh bạch tại 30 đơn vị, đã phát hiện 3 đơn vị vi phạm; thanh tra, kiểm tra 23 cuộc tại 26 đơn vị về thực hiện định mức tiêu chuẩn, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm, kiến nghị xử lý thu hồi 402,5 triệu đồng; phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử theo quy định; ban hành kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 357/461 công chức, viên chức.

Đã triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 đối với 3.435/3.435 người thuộc diện kê khai tài sản, tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 36 trường hợp, phát hiện 32 trường hợp chưa kê khai đầy đủ, rõ ràng, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra của tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết tổng số 30 tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ án có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế; bao gồm: số kỳ trước chuyển sang 7 vụ, tiếp nhận mới trong kỳ 13 vụ, phục hồi điều tra 10 vụ. Trong số này, 19 vụ có dấu hiệu tội phạm kinh tế, 11 vụ có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Kết quả giải quyết: quyết định khởi tố vụ án hình sự 9 vụ, quyết định không khởi tố vụ án hình sự 3 vụ, tạm đình chỉ giải quyết 11 vụ; đang giải quyết 7 vụ.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 23 vụ án/54 bị can về các tội danh tham nhũng, kinh tế; trong đó, kỳ trước chuyển sang 7 vụ/6 bị can, khởi tố mới 11 vụ/22 bị can, điều tra bổ sung 4 vụ/22 bị can, điều tra lại 1 vụ/4 bị can. Kết quả giải quyết: đề nghị truy tố 4 vụ/9 bị can; đình chỉ điều tra 1 vụ/0 bị can; tạm đình chỉ điều tra 1 vụ/0 bị can; kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 4 vụ/26 bị can; tiếp tục điều tra 13 vụ/19 bị can.

Viện kiểm sát quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ/3 bị can; truy tố 8 vụ/30 bị can. Tòa án quyết định trả điều tra bổ sung 3 vụ/19 bị cáo, đã xét xử sơ thẩm 7 vụ/27 bị cáo.

Các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã xử lý kỷ luật đối với 6 trường hợp bằng các hình thức: khiển trách (2 trường hợp), cảnh cáo (3 trường hợp), cách chức (1 trường hợp); trong đó, có 5 đảng viên sai phạm về kinh tế, 1 đảng viên vi phạm về đạo đức, lối sống.

anh-tin-chanh-an-tandtc-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du báo cáo Dự thảo Kết quả kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC tại buổi làm việc.

Trong năm 2022, các cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực hơn 106,7 tỷ đồng; đã thu hồi được hơn 41,5 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số hạn chế, vướng mắc trong công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như: Nhận thức về công tác đấu tranh PCTNTC của một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa sâu sắc, toàn diện dẫn đến chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng có lúc, có nơi chưa thật sự quyết liệt: công tác tuyên truyền, phổ biến về PCTNTC chưa thật sự sâu rộng; việc công khai, minh bạch hoạt động của một số của cơ quan, đơn vị đôi khi còn mang tính hình thức; công tác tự kiểm tra trong nội bộ và kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện tiêu cực, tham nhũng hiệu quả chưa cao; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh PCTNTC còn hạn chế.

Việc phát hiện và giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế còn có vụ kéo dài; một số trường hợp phải tạm đình chỉ chờ kết quả giám định; hiệu quả thu hồi tài sản của một số vụ án tham nhũng còn hạn chế,…

Đoàn công tác cũng đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong công tác PCTNTC thời gian qua.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTNTC với quyết tâm cao hơn, hiệu quả hơn; xác định công tác PCTNTC là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chỉ đạo các cơ quan tố tụng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật; chú trọng làm rõ bản chất chiếm đoạt, tham nhũng trong các vụ án; tăng cường công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

anh-tin-chanh-an-tandtc-2.jpg
Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trung Uy tham gia đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các Ban đảng, cơ quan tố tụng của tỉnh cũng đã tham gia đóng góp ý kiến để làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo kiểm tra PCTNTC tại tỉnh mà đoàn công tác đã thông qua.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cũng như kết quả đã đạt được trong công tác PCTNTC của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác PCTNTC và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về công tác PCTNTC, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh đi vào nề nếp.

anh-tin-chanh-an-tandtc-4.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Qua đó, tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định của Đảng về PCTNTC; chú trọng và tăng cường hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân các cấp và người dân đối với công tác PCTNTC.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần nhanh chóng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn nữa công tác PCTNTC trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi