Đoàn thanh niên TANDTC tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Mai Đỉnh | 18/08/2022, 07:20

Trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng 17/8, tại trụ sở TANDTC, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC; Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC; Trần Anh Tuấn, Ủy viên BCS Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TANDTC.

Cùng dự Đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Hoàng Tùng, quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí thường trực đại diện Đoàn thanh niên Bộ KHCN, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... và gần 200 đại biểu là các đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho các cơ sở đoàn và 1.300 đoàn viên thanh niên của các cơ quan trực thuộc TANDTC.

img_1216.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Đại hội VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên TANDTC lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2022 - 2027; góp ý vào Văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2022 - 2027 và bầu đoàn đại biêu dự Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV.

Nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động

Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên TANDTC đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ đề ra.

Đoàn viên TANDTC luôn trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có nhận thức đúng về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, không ngừng nỗ lực, hăng say lao động, học tập, cống hiến xây dựng ngành và đất nước. Trong những năm qua, tuổi trẻ TANDTC luôn là lực lượng quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị của TANDTC. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của TANDTC từng bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực.

img_1089.jpg
Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo đó, trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy TANDTC, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên TANDTC đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các hoạt động có điểm nhấn, đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến trong mọi mặt của công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên luôn được đặc biệt quan tâm. Công tác Đoàn đã từng bước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan. Phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai nề nếp phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cơ quan đã có bước đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, công chức, đoàn viên cơ quan. Đặc biệt, đã có những điều chỉnh kịp thời trong triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, đóng góp tích cực góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích, đề ra nhiều sáng kiến trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tổ chức, đặt nền móng cho sự phát triển vững mạnh của Đoàn Thanh niên TANDTC.

img_1087.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thứ nhất

Cán bộ, đoàn viên thanh niên TANDTC có tinh thần tương thân, tương ái; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; có ý thức cao trong phê bình và tự phê bình; trung thực, tận tụy, thẳng thắn, có thái độ nghiêm túc trong học tập cũng như trong mọi lĩnh vực công tác; tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn minh, sạch đẹp, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao hiệu quả công tác. Đồng thời, nhận thức rất rõ vai trò của mình trong từng nội dung công việc cụ thể, tăng cường nghiên cứu nắm vững các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trong việc ban hành chương trình, kế hoạch sao cho phù hợp với công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị.

Những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Đoàn Thanh niên TANDTC, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo.

img_1074.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình phiên họp.

Chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo TANDTC, đồng chí Lương Ngọc Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của phong trào thanh niên và hoạt động của Đoàn Thanh niên TANDTC trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lương Ngọc Trâm cho biết, với niềm tin sâu sắc, Đảng ủy TANDTC mong muốn Đoàn Thanh niên TANDTC sẽ không ngừng sáng tạo, đổi mới và nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TANDTC.

img_1195.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Cơ bản đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 mà BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC khóa VI đã báo cáo trình trước Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Trâm yêu cầu Đoàn Thanh niên TANDTC tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Một là, Đoàn thanh niên TANDTC cần cụ thể hóa và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TANDTC lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 41-NQ/ÐU ngày 09/8/2022 của Đảng bộ TANDTC về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thanh niên Cơ quan TADNTC trong tình hình mới và các nghị quyết chuyên đã của Đảng ủy TANDTC. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; nhất là hướng ứng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TAND.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước trong đoàn viên, thanh niên. Qua đó, định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp bộ Đoàn.

img_1136.jpg
Các đoàn viên tham gia bỏ phiếu tại phiên thứ nhất.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn thuộc Đoàn thanh niên TANDTC phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác học tập lý luận chính trị, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên theo hướng thông qua các phong trào hành động cách mạng, với nhiều loại hình đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên và đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực, hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.

Ba là, công tác đoàn vừa phải bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vừa phải chủ động sáng tạo trong giai đoạn hiện nay. Các phong trào đoàn phải được tổ chức bảo đảm thiết thực và hiệu quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.

img_1080.jpg
Đồng chí Nguyễn Duy Nam được bầu giữ chức Bí thư Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bốn là, thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên gắn với đây mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”; quan tâm nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương điền hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm là, quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn phải không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, khả năng làm việc, thích ứng với các môi trường làm việc ngoài công tác Đoàn; chú trọng Công tác tuyên chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn, cũng như công tác luân chuyển cán bộ Đoàn.

img_1200.jpg
Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, ghi nhận những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, đồng chí cho rằng mặc dù các đoàn viên TANDTC còn phải dành phần lớn thời gian cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ nhưng vẫn đảm bảo thực hiện và hưởng ứng các hoạt động của Đoàn Khối cơ quan Trung ương. Nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Bùi Hoàng Tùng bày tỏ mong muốn Đoàn Thanh niên TANDTC tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, vai trò tích cực của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cha anh đi trước.

img_1238.jpg
21 đồng chí ưu tú vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã thống nhất bầu 21 đồng chí ưu tú vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đồng chí Nguyễn Duy Nam được bầu giữ chức Bí thư Đoàn, 02 đồng chí Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Trí Thành giữ chức Phó Bí thư Đoàn TANDTC khóa VII, nhiệm kỳ 2022 -  2027.

Với tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, sự đổi mới trong cách thức tổ chức các hoạt động phong trào, trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã hoàn thành các chương trình đề ra. Đồng thời đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

img_1243.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC tặng hoa chia tay uỷ viên BCH khoá VI, nhiệm kì 2017-2022 không tái cử
Bài liên quan
90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều phong trào lớn của thanh niên Việt Nam diễn ra trong suốt 90 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước (1931-2021).

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn thanh niên TANDTC tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027