Đời sống

Đề xuất tăng 30% lương cơ sở từ 1/7

PV 20/06/2024 16:22

Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ 1/7/2024 cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng.

Theo đó, về vấn đề cải cách tiền lương từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay đã báo cáo Bộ Chính trị thông qua về chủ trương.

Bà Trà nói cải cách chính sách tiền lương là vấn đề hệ trọng, lớn, rất phức tạp, nhạy cảm, tác động đến hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... của khu vực công và trên 50 triệu đối tượng hưởng cơ chế, chính sách gắn với lương cơ sở.

Vì vậy, khi thực hiện phải đảm bảo thận trọng, chắc chắn, kỹ lưỡng, đồng bộ, cụ thể, rõ đến đâu làm đến đó, không nóng vội.

thanh_tra.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Theo Bộ trưởng, từ tháng 12/2023 tới nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có 21 cuộc họp, không kể đêm, thứ 7, chủ nhật, để họp bàn, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng các phương án, nguyên tắc có thể thực hiện được.

Bà Trà cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất thực hiện 4/6 nội dung đã rõ của Nghị quyết 27.

Trong đó thống nhất nâng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%); bố trí 10% quỹ tiền thưởng bằng tổng quỹ lương cơ bản để thủ trưởng cơ quan đơn vị thưởng đột xuất, xây dựng quy chế khen thưởng nội bộ, độc lập hoàn toàn Luật Thi đua khen thưởng và Quỹ Thi đua khen thưởng

Đồng thời tăng 15% với lương hưu, tăng 35,7% với người có công; đối tượng bảo trợ xã hội tăng 38,9%.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết tổng nguồn để tăng lương như trên rất lớn, lên tới hơn 913 nghìn tỷ đồng. Vì thế, theo bà Trà, sẽ phải tiếp tục thực hiện tiết kiệm từ nay tới 2026 để đủ nguồn trả lương cho việc tăng lương.

Tới đây Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo Quốc hội ban hành nghị định để thực hiện luôn từ 1/7.

Còn 2 nội dung đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc, phát sinh gồm: Thực hiện trả lương theo vị trí việc làm và chức danh, vị trí lãnh đạo sẽ thực hiện theo lộ trình.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết mức tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30%) là mức tăng cao nhất từ trước đến nay, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, các chính sách hỗ trợ gắn với mức lương cơ sở.

Việc này cũng tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, góp phần ổn định xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người hưởng chế độ, chính sách trợ cấp, phụ cấp trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng 30% lương cơ sở từ 1/7