Đời sống

Chính thức đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Kim 19/05/2024 - 10:15

Bộ LĐ-TB&XH vừa đề nghị Thủ tướng xem xét ban hành Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1/7.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, lương tối thiểu vùng đang được duy trì gần 2 năm nay theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

Qua tính toán của bộ phận kỹ thuật thuộc Hội đồng tiền lương quốc gia, với dự kiến CPI năm 2024 tăng 4% - 4,5% thì mức lương tối thiểu hiện nay không còn đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình tại thời điểm năm 2024 (thấp hơn khoảng 4%).

luong-toi-thieu.png
Chính thức đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% và bắt đầu thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Cụ thể mức lương tối thiểu vùng mới như sau:

+ Vùng I là 4.960.000 đồng/tháng;

+ Vùng II là 4.410.000 đồng/tháng;

+ Vùng III là 3.860.000 đồng/tháng;

+ Vùng IV là 3.450.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng tăng tương ứng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng.

Đánh giá tác động của phương án này, Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu tính đến hết năm 2024, từ đó cải thiện thêm tiền lương cho người lao động; đồng thời cơ bản bảo đảm đủ mức sống tối thiểu năm 2025.

Phương án này tính toán đến bối cảnh kinh tế, xã hội và mức độ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của doanh nghiệp (dự báo tăng bình quân khoảng 0,5% - 0,6%, trong đó ngành dệt may, da giày tăng khoảng 1,1% - 1,2%);

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, với mục tiêu vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất mức lương tối thiểu/giờ. Cụ thể, vùng I là 23.800 đồng/giờ, vùng II là 21.200 đồng/giờ, vùng III là 18.600 đồng/giờ, vùng IV là 16.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu/giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính thức đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7