Giao thông

Đề xuất mới về vượt đèn vàng trong dự thảo Luật Trật tự ATGT

Hà Kim 16/06/2024 - 10:21

Tại dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ mới nhất, Ban soạn thảo đã bỏ quy định cấm vượt đèn vàng dù đang đi trên vạch dừng hoặc qua vạch dừng.

Theo Điều 12 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới nhất về chấp hành báo hiệu đường bộ, báo hiệu đường bộ, bao gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên như sau: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.

den-vang.png
Đề xuất mới về vượt đèn vàng trong dự thảo Luật Trật tự ATGT

Về tín hiệu đèn giao thông: Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường;

Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng; trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định; Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Như vậy, so với dự thảo (lần 1) trình kỳ họp thứ 7, quy định về đèn vàng đã được điều chỉnh, bổ sung thêm nội dung "tài xế đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn vàng sẽ được đi tiếp".

Cũng theo dự thảo, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định cụ thể: Tay bên phải giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở tất cả các hướng dừng lại;

Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi;

Tay bên phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên trái người điểu khiển giao thông được đi tất cả các hướng; người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất mới về vượt đèn vàng trong dự thảo Luật Trật tự ATGT