Doanh nghiệp - Doanh nhân

Đề xuất gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông hiện đại

Trang Nhi 17/01/2024 - 09:17

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 57.735 tỷ đồng đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công, dự kiến phân bổ cho 5 ngành, lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, khoa học công nghệ và giao thông.

du-an-giao-thong-hien-dai.jpg
Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 57.735 tỷ đồng đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ.

Trong đó, lĩnh vực giao thông được phân bổ 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại; phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025.

Trong 50 nhiệm vụ, dự án, có 33 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn với số vốn hơn 33.156 tỷ đồng. 17 dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, hồ sơ đề nghị phân cấp làm cơ quan chủ quản theo Nghị quyết của Quốc hội.

Còn lại 30.568 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho hay, đa số ý kiến của cơ quan thẩm tra thống nhất trình Quốc hội cho phép sử dụng với 63.725 tỷ đồng cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

Việc Chính phủ trình là phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công và các nghị quyết của Quốc hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông hiện đại