Đề nghị bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng chế độ BH thất nghiệp

PV | 09/02/2020, 07:33

BHXH Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp.

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến tháng 8/2019, số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) cần phải thu hồi là 71,9 tỷ đồng.

Thông báo kết quả kiểm toán năm 2019 tại BHXH Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi tiền TCTN của 2.992 trường hợp hưởng sai quy định với số tiền phải thu hồi trên 14 tỷ đồng. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra nguyên nhân “chưa quy định cụ thể về cơ quan thu hồi tiền TCTN hưởng sai quy định; quy trình thu hồi TCTN qua nhiều khâu và cơ quan khác nhau, trường hợp cơ quan BHXH phát hiện đối tượng hưởng BH thất nghiệp không đúng thì phải đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội rà soát để ban hành quyết định thu hồi”.

Đề nghị bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng chế độ BH thất nghiệp

Ảnh minh họa

Theo BHXH Việt Nam, trong thực tế tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp, tiền TCTN hưởng sai quy định phải thu hồi trong các trường hợp sau: Cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định hưởng sai quy định của pháp luật gồm: Không đủ điều kiện hưởng theo quy định (có việc làm hoặc hưởng lương hưu nhưng vẫn hưởng TCTN); sai mức hưởng, thời gian hưởng, thời điểm hưởng…; cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội chuyển các quyết định về việc tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sang cơ quan BHXH sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH; cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội ban hành các quyết định tạm dừng, chấm dứt, hủy hưởng TCTN sau thời điểm chi trả TCTN theo quy định của cơ quan BHXH.

Đơn cử, người lao động đã hưởng TCTN đến tháng hưởng thứ 3 mới ra quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng của tháng hưởng thứ 2, NLĐ đã nhận tiền TCTN mới ra quyết định hủy hưởng TCTN… Để đảm bảo đầy đủ căn cứ trong tổ chức thực hiện chính sách BH thất nghiệp và thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 19/12/2019 về việc “quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm thu hồi tiền hưởng TCTN của từng cơ quan theo nguyên tắc cơ quan nào giải quyết, chi trả sai thì cơ quan đó phải có trách nhiệm thu hồi”.

Do đó, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp đối với các trường hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp do giải quyết hưởng các chế độ BH thất nghiệp sai quy định hoặc ban hành các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BH thất nghiệp sau thời điểm chi trả. Trung tâm Dịch vụ Việc làm có trách nhiệm thực hiện việc thu hồi tiền hưởng các chế độ BH thất nghiệp do chuyển các quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng các chế độ BH thất nghiệp sau thời điểm chi trả.

Bài liên quan
Tạo thuận lợi tối đa trong thanh toán chi phí KCB BHYT giai đoạn dịch bệnh Covid-19
Ngày 29/7, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2259/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh); BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân hướng dẫn về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT giai đoạn dịch Covid-19.

(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị bổ sung quy định thu hồi tiền hưởng chế độ BH thất nghiệp