Giao thông

Đặt mục tiêu giải ngân gần 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2024

Hà Kim 22/01/2024 - 20:41

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ban hành chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Tại Công điện số 01/CĐ-BGTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định triển khai các dự án đáp ứng tiến độ, chất lượng, phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch được giao, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành GTVT trong năm 2024.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trên lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, quý, xác định “đường găng” giải ngân đối với từng dự án, báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trong tháng 1/2024 làm cơ sở cơ sở điều hành và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của đơn vị.

dau-tu-cong.png
Đặt mục tiêu giải ngân gần 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2024.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương triển khai phân bổ dự toán chi theo kế hoạch được giao cho các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thanh toán với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu; kịp thời thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi đã thực hiện với Kho bạc Nhà nước.

Cùng đó, phải xử nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán.

Đối với Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ trưởng yêu cầu theo dõi chặt chẽ kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án; chủ động, điều hòa linh hoạt kế hoạch vốn giữa các dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2024; kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam phải khẩn trương thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, thiết kế, dự toán, các dự án; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn việc kiểm điểm tiến độ thực hiện với kết quả giải ngân của từng dự án.

Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2024 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặt mục tiêu giải ngân gần 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2024